Monihelin uutiset

Monikielinen Digituki:
Katso keskustelun tallenne tekstitettynä suomen ja englannin kielille!
Digitalisaatio on yksi globaaleista megatrendeistä, joka vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kaikkialla maailmassa. Korona-aika edisti digitalisaatiota ja toiminta siirtyi nopeasti etätyöskentelyyn. Tämä ei kuitenkaan koskenut kaikkia samalla tavoin. Jos kaikki eivät pysy muutoksessa mukana, digitalisaatio voi vahvistaa yhteiskunnan eriarvoistumista. Paneelikeskustelussa keskityimme erityisesti vieraskielisiin ja heidän järjestöihinsä tässä muutoksessa.
26.10.2021
Blogi:
OmaPolku-hankkeen Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutus saatiin päätökseen lokakuun alussa ja kokonaisuudessaan koulutus oli menestys. Opinto-ohjaajat oppivat uusia asioita, kuulimme kiinnostavia näkökulmia ja keräsimme hyvää palautetta, kirjoittaa OmaPolku-hankkeen päällikkö Sara Herrala.
18.10.2021
Kannanotto:
Moniheli ry:n, Sininauhasäätiön ja VVA ry:n sekä Suomen Vuokranantajien yhteistyössä toteuttaman kyselyn tulokset yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalinnasta kertovat, että Suomeen muualta muuttaneet ovat epäedullisessa asemassa vuokramarkkinoilla sekä ulkomaalaistaustansa että muiden päällekkäisten, syrjinnälle altistavien tekijöiden vuoksi. ”Syrjintä on laissa kielletty ja siihen pitää puuttua”, vaatii Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein järjestöjen yhteisessä kannanotossa.
13.10.2021
Koronapandemialla oli monia itsestään selviä vaikutuksia elämäämme, mutta se toi esille myös piileviä haasteita. Monet tapahtumat siirtyivät verkkoon ja ihmiset sulkeutuivat koteihinsa sähköisten välineiden varaan. Tämä nosti meillä Monihelissä esiin monikielisen viranomaisviestinnän tarpeet, henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet, verkkopalveluiden saavutettavuuden sekä ihmisten digitaidot.
12.10.2021
Sunnuntaina 10.10 vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Haluamme Monihelillä osallistua päivän teemaan tuomalla esille maahan muuttaneiden mielen hyvinvointiin ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen liittyviä haasteita.
9.10.2021
Haemme nyt tapahtuma- ja viestintäassistenttia tiimiimme syksyksi 2021 (3 kuukautta, toivottu alkamispäivä 18.10.).
4.10.2021