Luonto­koti

Monihelin ja Marttaliiton yhteinen Luontokoti-hanke kotouttaa maahan muuttaneita suomalaiseen lähiluontoon ja kotipuutarhaan.

Puun taimia
Ihminen hymyilee metsässä

Tavoitteet

  • Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden ja kohtaamisten vahvistaminen tutustuttamalla kotoutujia suomalaiseen lähiluontoon, luonnontuotteisiin ja kotipuutarhaviljelyyn luonto- ja ilmastomyönteisillä tavoilla, yhdessä Marttaliiton asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.
  • Tulemme järjestämään toimintaa eri puolilla Suomea, ja koulutuksemme ovat valtakunnallisia ja kaikille avoimia. Hankkeessa mukana olevat alueet ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjala.

Luontokoti on Monihelin ja Marttaliiton kolmevuotinen, valtakunnallinen hanke (2022–2024), joka kotouttaa maahan muuttaneita suomalaiseen lähiluontoon ja kotipuutarhaan. Marttaliitto on vuonna 1899 perustettu suomalainen kansalaisjärjestö. Hanke luo osallisuutta, laajentaa elämänpiiriä ja vahvistaa henkistä, fyysistä sekä sosiaalista hyvinvointia. Sen lisäksi järjestämme koulutuksia monikulttuurijärjestöille ja vahvistamme kotoutumisen tuen malleja erityisesti Marttaliiton piirien alueella.

Järjestämme kursseja, koulutuksia, tapahtumia sekä retkiä. Tavoitteena on luoda myönteisiä luontokokemuksia sekä kasvattaa tietoa suomalaisesta luonnosta ja sen mahdollisuuksista kotoutumisessa. Hanke tukee monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjä toimintansa kehittämisessä luonto- ja ympäristönäkökulmasta ja antaa järjestöille työkaluja lisätä jäsentensä hyvinvointia luonnon kautta.

Tulemme järjestämään toimintaa eri puolilla Suomea, ja koulutuksemme ovat valtakunnallisia ja kaikille avoimia. Kursseja, retkiä ja muita tapahtumia maahan muuttaneille järjestetään Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa.

Teemme yhteistyötä yllä mainituilla alueilla muiden monikulttuuri- ja maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Jos haluatte järjestää luontotoimintaa yhteisöllenne tai keskustella yhteistyömahdollisuuksista, olkaa yhteydessä!

yhteystiedot

Anni Huovinen

Anni Huovinen
Asiantuntija

+358 (0)44 750 4171
anni.huovinen@moniheli.fi

Suomi, English, Italiano