Monihelin tarina

2007-2010

Perustaminen

Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry päätti keväällä 2007 hakea rahoitusta hankkeelle, jonka tarkoituksena oli selvittää, olisiko monikulttuurisuusyhdistysten yhteistoiminnalle tarvetta ja edellytyksiä, koska heille tuli usein kyselyjä aiheesta. Järjestö sai projektille rahoituksen, ja hanketyöntekijät haastattelivat vuoden aikana useita kymmeniä yhdistysten ja viranomaisten edustajia, esittelivät projektia sekä selvittivät odotuksia ja toiveita yhteistyölle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Selvityksen mukaan yhteistoimintaa pidettiin tarpeellisena, ja Familia Club sai jatkorahoituksen vuosille 2009-2010 Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuuriyhdistykset yhteen -hankkeelle, lyhyemmin Moniheli-projektille.

Familia clubin vetämän projektin loppupuolella 31 monikulttuurijärjestöä perusti Moniheli ry:n 17.4.2010. Perustamiskokouksessa muodostettiin 16-henkinen hallitus sekä valittiiin sille neljä varajäsentä. Lisäksi muodostettiin kuusihenkinen neuvottelukunta. Mohammad Shabbir valittiin Monihelin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Moniheli rekisteröitiin virallisesti Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.9.

Ihmisiä seisoo edessä rivissä, istuvia ihmisiä kuuntelee.

2011-2015

Perustamisestaan asti Moniheli on kehittänyt rakennettaan, vahvistanut yhteistyötään eri organisaatioiden välillä sekä kasvattanut jäsenmääräänsä. Järjestötoiminnan vakiinnuttua työssä keskityttiin erityisesti osallisuuden vahvistamiseen. Organisaatio pyrki kohti laajaa edustusta ja vahvempaa yhteistä ääntä yhteiskunnassa. Järjestön alkuvuosina Pakolaisavun Järjestöhautomo toimi Monihelin mentorina.

Moniheli sai vuonna 2012 EU-avustusta (SOLID) edistämään maahan muuttaneiden osallistumista kuntavaaleihin, ja iCount 2 ja 3 -hankkeiden puitteissa kannustimme heitä vaikuttamaan laajemmin yhteiskuntaan eri tavoin. Tämä työ on jatkunut Kaikkien vaalit -kampanjoissa.

Moniheli valittiin Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:on ensimmäistä kertaa vuonna 2012.

Moniheli on osallistunut Maailma kylässä -festivaalille Helsingissä vuodesta 2011 lähtien, ja se on ollut perustamisestaan asti Monikulttuurisen itsenäisyyspäivän pääjärjestäjä, ensimmäisinä vuosina kulttuurikeskus Caisassa.

Helsingin Elielinaukio, jossa Kaikkien vaalit -kyltti.

2016-2021

Vuodesta 2016 alkaen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on rahoittanut Monihelin toimintaa, sekä jäsenjärjestöavustuksella että hankerahoituksella, mikä on mahdollistanut toiminnan vakiintumisen ja tarttumisen laajempaan aihepiiriin.

Vuodet 2019-2020 olivat järjestön historiassa nopean kasvun vaihe, ja silloin käynnistettiin lukuisia uusia hankkeita eri teemoista. Monihelin henkilökuntaan liittyi eri kysymysten asiantuntijoita, minkä myötä työmme yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyi. 

Vuonna 2020 pandemia vaikutti suuresti järjestön työhön, kun moni tapahtuma siirtyi verkkoon, mukaanlukien monien kansalaisjärjestöjen yhteinen Maailma kylässä -festivaali. Monikulttuurista itsenäisyyspäivää on juhlittu 6.12. vuodesta 2006 asti ja se on koonnut ihmisiä juhlimaan vanhaa tai uutta kotimaataan Suomea, mutta sekin jouduttiin pitämään verkossa.

Messutilaisuus, jossa Monihelin roll-up muiden joukossa.