Monihelin tarina

2007-2010

Perustaminen

Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry päätti keväällä 2007 hakea rahoitusta hankkeelle, jonka tarkoituksena oli selvittää, olisiko monikulttuurisuusyhdistysten yhteistoiminnalle tarvetta ja edellytyksiä, koska heille tuli usein kyselyjä aiheesta. Järjestö sai projektille rahoituksen, ja hanketyöntekijät haastattelivat vuoden aikana useita kymmeniä yhdistysten ja viranomaisten edustajia, esittelivät projektia sekä selvittivät odotuksia ja toiveita yhteistyölle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Selvityksen mukaan yhteistoimintaa pidettiin tarpeellisena, ja Familia Club sai jatkorahoituksen vuosille 2009-2010 Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuuriyhdistykset yhteen -hankkeelle, lyhyemmin Moniheli-projektille.

Familia clubin vetämän projektin loppupuolella 31 monikulttuurijärjestöä perusti Moniheli ry:n 17.4.2010. Perustamiskokouksessa muodostettiin 16-henkinen hallitus sekä valittiiin sille neljä varajäsentä. Lisäksi muodostettiin kuusihenkinen neuvottelukunta. Mohammad Shabbir valittiin Monihelin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Moniheli rekisteröitiin virallisesti Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.9.

Ihmisiä seisoo edessä rivissä, istuvia ihmisiä kuuntelee.

2011-2015

Perustamisestaan asti Moniheli on kehittänyt rakennettaan, vahvistanut yhteistyötään eri organisaatioiden välillä sekä kasvattanut jäsenmääräänsä. Järjestötoiminnan vakiinnuttua työssä keskityttiin erityisesti osallisuuden vahvistamiseen. Organisaatio pyrki kohti laajaa edustusta ja vahvempaa yhteistä ääntä yhteiskunnassa. Järjestön alkuvuosina Pakolaisavun Järjestöhautomo toimi Monihelin mentorina.

Moniheli sai vuonna 2012 EU-avustusta (SOLID) edistämään maahan muuttaneiden osallistumista kuntavaaleihin, ja iCount 2 ja 3 -hankkeiden puitteissa kannustimme heitä vaikuttamaan laajemmin yhteiskuntaan eri tavoin. Tämä työ on jatkunut Kaikkien vaalit -kampanjoissa.

Moniheli valittiin Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:on ensimmäistä kertaa vuonna 2012.

Moniheli on osallistunut Maailma kylässä -festivaalille Helsingissä vuodesta 2011 lähtien, ja se on ollut perustamisestaan asti Monikulttuurisen itsenäisyyspäivän pääjärjestäjä, ensimmäisinä vuosina kulttuurikeskus Caisassa.

Helsingin Elielinaukio, jossa Kaikkien vaalit -kyltti.

2016-2021

Vuodesta 2016 alkaen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on rahoittanut Monihelin toimintaa, sekä jäsenjärjestöavustuksella että hankerahoituksella, mikä on mahdollistanut toiminnan vakiintumisen ja tarttumisen laajempaan aihepiiriin.

Vuodet 2019-2020 olivat järjestön historiassa nopean kasvun vaihe, ja silloin käynnistettiin lukuisia uusia hankkeita eri teemoista. Monihelin henkilökuntaan liittyi eri kysymysten asiantuntijoita, minkä myötä työmme yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyi. 

Vuonna 2020 pandemia vaikutti suuresti järjestön työhön, kun moni tapahtuma siirtyi verkkoon, mukaanlukien monien kansalaisjärjestöjen yhteinen Maailma kylässä -festivaali. Monikulttuurista itsenäisyyspäivää on juhlittu 6.12. vuodesta 2006 asti ja se on koonnut ihmisiä juhlimaan vanhaa tai uutta kotimaataan Suomea, mutta sekin jouduttiin pitämään verkossa.

Messutilaisuus, jossa Monihelin roll-up muiden joukossa.

Päättyneet hankkeet

Töissä Suomessa -hanke

Töissä Suomessa -hankkessa kehitettiin malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Hanketta rahoitti Euroopan rakennerahasto.

Hankkeen aikana Moniheli kohtasi noin 300 korkeasti koulutettua kansainvälistä työnhakijaa 18 kuukauden aikana. Tuimme työnhakua koulutuksissa, vertaismentorointiohjelmassa, CV-klinikoissa, valmennusryhmissä, yksilöohjauksessa ja lukuisissa tapahtumissa. Mentoroijina toimivat omalle alalleen työllistyneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat.

Lähes kaikki osallistujat arvoivat hankkeen auttaneen heitä työnhaussa. Hanke myös mahdollisti työ- tai harjoittelupaikan useille osallistujille.

Kaikkien Vaalit

Moniheli järjesti Oikeusministeriön tuella Kaikkien Vaalit-hankkeen vuosina 2015-2019. Vuosina 2015 ja 2017 toimintamuotona olivat kiertueet, joilla järjestettiin vaalipaneeleita. Vuonna 2019 järjestimme aktivoitumistyöpajoja, joiden avulla tuotiin esiin vieraskielisten huolet ja toiveet vaaliehdokkaille ja päättäjille. Vuoden 2019 lopusta alkaen Kaikkien Vaalit jatkui Kuntademokratia kaikille! -nimisenä toimintana, jossa luotiin yhteyksiä ja vuorovaikutuksia kaupungin päättäjien ja vieraskielisten välille.

Vuonna 2021 pandemian takia kampanjamme oli pitkälti verkossa. Kaikkien Vaalit -hankkeen puitteissa maalis-huhtikuussa 2021 järjestimme kuntavaalipaneelikiertueen verkossa. Tilaisuuksissa pureuduimme yhteiskunnan monimuotoistumisen ja kansainvälistymisen mukanaan tuomiin teemoihin sekä kaikkia koskettaviin asioihin kuntatasolla.

Monihelin demokratiatoiminta on tukenut vuosien varrella mm. Helsingin kaupunki, Suomi 100 -juhlarahasto, Oikeusministeriö ja ETNO.

iCount

iCount-hanke käynnistyi vuonna 2012. Hankkeen tarkoituksena oli kertoa mahdollisimman laajasti oikeudesta äänestää Suomen eri vaaleissa ja siitä, mikä merkitys äänestämisellä on. Tietoa tuotettiin hankkeessa eri kielillä. Olemme aktiivisesti pyrkineet lisäämään vuoropuhelua vieraskielisten ihmisten ja päättäjien välillä, erityisesti vaalien alla, jotta vieraskielisetkin äänioikeutetut, joiden asioista politiikassa päätetään, voisivat osallistua yhdenvertaisesti.

 

Kaksi iloista henkilöä pitelee Kaikkien vaalit -kylttiä.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.