Digitali­saatio

Vahvistamme ja kehitämme
monikulttuurisen järjestökentän digitalisaatiota.

DigiUp on Monihelin kolmivuotinen (2021-2023) STEA-rahoitteinen hanke.

Tavoitteet

Yhteystiedot

Artem Kuosti

 

 Artem Kuosti

Projektipäällikkö
+358 (0)50 551 1824
artem.kuosti@moniheli.fi
Suomi, English, Russian

Yuri Kitaba portrait

 

Yuri Kitaba

Projektikoordinaattori
+358 (0)50 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi
Suomi, English, 日本語 (Japanese)

Vahvistamme monikulttuuristen järjestöjen digitaalisia taitoja.

Kehitämme monikulttuuristen järjestöjen tarpeisiin vastaavaa digitukea, koulutuksia ja materiaaleja.

Digituki monikulttuurisille järjestöille

 

Yuri Kitaba
050 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi

Koulutukset ja tilaisuudet

Toteutamme ja kehitämme digitalisaatiota ja digiosaamista tukevia koulutuksia ja tilaisuuksia.

Tilaisuuksien sisältö perustuu monikulttuuristen järjestöjen ja digitukea kehittävien tahojen tarpeisiin.

Menneet tapahtumat

Digital Buddy – digitukijoiden vapaaehtoistoiminta

Vahvistamme vapaaehtoisten kykyä tukea monikulttuuristen järjestöjen digitaitoja ja digitukea​.

Hankkeessa rakennetaan toimintamalli vapaaehtoisten rekrytointiin, koulutukseen ja koordinointiin monikulttuuristen järjestöjen digitukitehtävissä. Aloitamme digikaveripolun pilotoinnin vuoden 2022 syksyn aikana.  

Koulutettuja digikavereita yhdistetään järjestöihin, jotta niiden työntekijöiden, vapaaehtoisten ja yhteisöjen digitaaliset taidot vahvistuvat. Toiminnassa huomioidaan vapaaehtoisten digi- ja kielitaidot sekä järjestöjen tarpeet. Samalla digikaverit saavat uusia verkostoja ja kokemuksia järjestökentältä.  

Osallistu toimintaan!

Haluatko vapaaehtoiseksi? 

Oletko kiinnostunut toimimaan digitukijana monikulttuurisessa ympäristössä? Oletko monikielinen?  

Oletko järjestön edustaja? 

Tarvitseeko järjestösi tukea työntekijöiden, vapaaehtoisten ja yhteisöjen digitaalisten taitojen vahvistamiseen digikavereiden avulla? Onko teillä vapaaehtoisia, jotka haluavat vahvistaa digitaitojaan tai toimia digituen antajina?  
 
Osallistu aamukahveihin tai ota yhteyttä!

DigiUp:in Aamukahvit

Digikavereiden ja järjestötoimijoiden rento aamutapaaminen. Aamukahvit ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään monikulttuurisen kansalaisjärjestökentän digitukitoimintaa ja digitaalisia taitoja. Tilaisuus toimii verkostoitumismahdollisuutena ja tilana jakaa kokemuksia, vaihtaa ajatuksia ja oppia uutta. Järjestöjen ja vapaaehtoisten tarpeet määrittävät pääteeman ja ajankohtaiset aiheet.  

Pidämme huolen, että digituen kehittämistyössä huomioidaan myös monikulttuuriset järjestöt sekä maahan muuttaneet paremmin.

Monikulttuurisen digituen avaimet

Koulutus digiosaamista kehittäville ja kouluttaville instituutioille, tahoille ja verkostoille

Pituus 45-60 minuuttia.

Tavoite: Kielivähemmistöt ja suomeen muuttaneet otetaan huomioon paremmin digituessa.

  • Monikielinen digituen palvelupolku
  • Kielellinen saavutettavuus: Selkokieli
  • Sosiaalinen saavutettavuus: Asenteet ja ilmapiiri
  • Kulttuurinen saavutettavuus: Moninaisuus
puhelimen ruutu jossa teksti monidigi-kartoitus

MoniDigi-kartoitus

MoniDigi-kartoituksessa meidän tavoitteenamme on tutkia

  • nykytilannetta monikulttuuristen järjestöjen antamasta digituesta sekä heidän digiosaamisestaan
  • monikulttuuristen järjestöjen tarpeita ja kehitysalueita heidän järjestötyöhön liittyvässä digiosaamisessaan

Osana MoniDigi-kartoitusta teimme kyselyn, joka on suunnattu monikulttuurisille järjestöille, joiden kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat vieraskieliset ja Suomeen muuttaneet. 

Kysely oli  saatavilla arabiaksi, englanniksi, farsiksi/dariksi, kurdiksi, suomeksi, somaliksi ja venäjäksi

Tutustu MoniDigi kartoitukseen tästä.

Yhteistyö ja vaikuttamistyö

Olemme mukana

Julkaisuja

DigiUp-hankkeen Ohjausryhmä

Ohjausryhmän toimintakausi on 6.9.2021-31.12.2023

Ohjausryhmän jäsenet