Vaikuttamistyö

Moniheli tekee aktiivista edunvalvontaa monikulttuuristen jäsenjärjestöjensä kanssa ja puolesta. Edunvalvonnan tavoitteena on tuoda maahanmuuttajataustaisten ihmisten ääni mukaan päätöksentekoon, jotta nämä uudet suomalaiset olisivat tasavertaisesti edustettuina yhteiskunnassamme.

Moniheli ja sen verkosto ovat nykyään haluttuja kumppaneita erilaisissa monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävissä yhteistyöelimissä, neuvottelukunnissa ja hankkeissa. Usein näissä Moniheliä edustaa järjestön hallituksen jäsen.

Moniheli -verkosto edistää avointa julkista keskustelua, on mukana erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja tekee monikulttuurisuuteen liittyen kannanottoja.

Edustus yhteistyöelimissä

Yksi Monihelin päätehtävistä on tehdä vaikuttamistyötä rakentamalla siltoja verkostonsa ja viranomaisten, muun julkisen hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Moniheli on maahanmuuttajien kotoutumiskentän avaintoimija.

Tällä hetkellä Moniheli verkostolla on edustaja seuraavissa yhteistyöelimissä:
  • Avoimen hallinnon III toimintaohjelman toimeenpanon hankeryhmä, Valtiovarainministeriö
  • Digi arkeen neuvottelukunta, Valtiovarainministeriö
  • Espoon monikulttuuriasiain -neuvottelukunta, Espoon kaupunki
  • Etnisten suhteiden neuvottelukunta, valtakunnallinen (ETNO), Oikeusministeriö
  • Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Etelä-Suomi (ETNO), Uudenmaan ELY-keskus
  • Helsingin kaupungin osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunta, Helsingin kaupunki
  • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), Oikeusministeriö
  • Selkokielen neuvottelukunta, Selkokeskus
  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun neuvottelukunta, Oikeusministeriö
  • Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian tukiverkosto

Monihelin verkosto on mukana erilaisissa yleisötapahtumissa vaikuttamassa moninaisen ja yhdenvertaisen Suomen puolesta.

Moniheli kokoaa perinteisesti Moninainen Suomi -telttaansa toukokuisessa Maailma kylässä -festivaalissa Helsingissä jäsenjärjestöjään ja muita yhteistyökumppaneita liputtamaan moninaisuuden puolesta.

Kesäisellä Porin SuomiAreenalla Moniheli yhdessä yhteistyötahojensa kanssa järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvistä aiheista.

Moniheli kannustaa vuosittain juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää 6.12. monikulttuurisesti.

Kannanotot

Moniheli antaa verkostonsa puolesta ja usein myös erilaisten yhteistyötahojensa kanssa kannanottoja tärkeäksi kokemiensa asioiden korjaamiseksi tai eteenpäinviemiseksi.