Vaikuttamis­työ

Moniheli tekee aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä monikulttuuristen jäsenjärjestöjensä kanssa. 

kymmenen ihmistä rivissä
Kuvassa Oikeusministeriön MOVA-työryhmän jäseniä yhdessä ministeriön alivaltiosihteerin kanssa. Monihelin toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein kuvassa keskellä.

Moniheli ja sen verkosto ovat nykyään haluttuja kumppaneita erilaisissa monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävissä yhteistyöelimissä, neuvottelukunnissa ja hankkeissa. Usein näissä Moniheliä edustaa järjestön hallituksen jäsen tai toiminnanjohtaja.

Moniheli -verkosto edistää avointa julkista keskustelua, on mukana erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja tekee kannanottoja, kun monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus ovat uhattuina Suomessa.

Yksi Monihelin päätehtävistä on tehdä vaikuttamistyötä rakentamalla siltoja verkostonsa ja viranomaisten, muun julkisen hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Moniheli on maahanmuuttajien kotoutumiskentän avaintoimija.

Edustus yhteistyöelimissä

Vuonna 2022 Moniheli-verkostolla on edustaja seuraavissa yhteistyöelimissä:
 • Osaamiskeskusohjelma (OSKE), Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO), Oikeusministeriö
 • Monikieliset suomalaiset ja maahan muuttaneet yhteiskunnallisina vaikuttajina -työryhmä, Oikeusministeriö
 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), Oikeusministeriö
 • Digi arkeen -neuvottelukunta, Valtiovarainministeriö
 • Uudenmaan maakunnan Yhteistyöryhmä
 • Uudenmaan kumppanuusohjelman sparrausryhmä (UUDELY)
 • Sote-muutostuki-verkosto (HyTe ry)
 • Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta
 • Helsingin kaupungin osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunta
 • Kansainvälisellä tasolla Euroopan Komission asiantuntijaryhmä
 • Selkokielen neuvottelukunta
 • Fingo ry
 • Turvallinen Helsinki -verkosto,
 • Hilma-verkosto,Vammaisfoorumi ry
 • Sujuvat siirtymät, Opetushallitus
 • Turvallisuuskomitean järjestöverkosto, SPR
 • Monikielinen koronaviestintä, SPR
 • Paperittomat-verkosto, SPR

vaikuttamistyön teemoja

Työllisyys

Maahan muuttaneiden ja vieraskielisten ihmisten tavoitteellinen ja tehokas kotouttaminen on tärkeimpiä Moniheli-verkoston edistämiä teemoja. Suomi on ikääntyvä yhteiskunta, jossa suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Siksi meillä on huomattava tarve työperäiseen maahanmuuttoon ja jo Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten ihmisten saamiselle työmarkkinoille.

Tavoitteenamme ovat inklusiiviset työmarkkinat, joissa myös ulkomainen osaaminen tunnistetaan ja sitä arvostetaan, eikä suomen ja ruotsin kielen sujuva osaaminen ole ehto työllistymiselle. Tarjoamme vieraskielisille ja maahanmuuttajataustaisille mahdollisuuksia tulla tutustumaan suomalaiseen työelämään esimerkiksi harjoittelun muodossa.

 

Tasa-arvo ja osallisuus

Tehokas kotoutuminen edellyttää asennemuutosta koko yhteiskunnan tasolla. Moniheli on mukana erilaisissa demokratiaa, antirasismia ja globaalia sivistystä edistävissä hankkeissa ja työryhmissä, kuten SITRAn Sivistys+ -projektissa. Pääset lukemaan lisää työstämme antirasismin edistämiseksi alla olevasta linkistä.

Monikielisyys

Verkostomme on kulttureiltaan ja kieliltään hyvin moninainen ja rikas. Moniheli toimii itse täysin kaksikielisesti (suomi ja englanti) ja pyrimme aina palvelemaan kohderyhmiämme tarjoamalla tietoa ymmärrettävällä kielellä. Tämä tarkoittaa vaihdellen sekä selkosuomen käyttämistä että erikielisten käännösten tuottamista.

Tunnistamme kulttuurin ja taiteen merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa ja eri ryhmien välisten dialogissa.

Jäsenjärjestöavustuksen avulla jäsenjärjestömme ovat itse tukeneet kielten, kulttuurin ja taiteen roolia kotoutumisen ja edustamiensa ryhmien hyvinvoinnissa.

monihelin työntekijöitä ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa
Monihelin työntekijöitä Maailma Kylässä-festivaaleilla ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa.

Monihelin verkosto on mukana erilaisissa yleisötapahtumissa vaikuttamassa moninaisen ja yhdenvertaisen Suomen puolesta.

Moniheli kokoaa perinteisesti Moninainen Suomi -telttaansa toukokuisessa Maailma kylässä -festivaalissa Helsingissä jäsenjärjestöjään ja muita yhteistyökumppaneita liputtamaan moninaisuuden puolesta.

Kesäisellä Porin SuomiAreenalla Moniheli yhdessä yhteistyötahojensa kanssa järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvistä aiheista.

Moniheli kannustaa vuosittain juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää 6.12. monikulttuurisesti.

Kannanotot

Moniheli antaa verkostonsa puolesta ja usein myös erilaisten yhteistyötahojensa kanssa kannanottoja tärkeäksi kokemiensa asioiden korjaamiseksi tai eteenpäinviemiseksi. 

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.