Antirasismi

Moniheli tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että vieraskieliset ja maahanmuuttajataustaiset suomalaiset osallistuvat yhdenvertaisesti yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Toiminnallamme haluamme voimaannuttaa maahan muuttaneita itse vaikuttamaan eri foorumeilla, eri asioissa.

työmme muotoja

Rasismin vastustaminen

Kaikenlaisen rasismin vastustaminen on Monihelin keskeinen tehtävä.

Moniheli koordinoi oikeusministeriön rahoittamaa rasismin vastaista hanketta, joka päättyi elokuussa 2021. Hanke vahvisti paikallisten järjestöjen kykyä toteuttaa rasisminvastaisia toimia yhteisöissään, joissa on perheitä ja nuoria. 

Vahvistamme maahanmuuttajavanhempien ja perheiden tietoutta rasisminvastaisista toimista. Näin tietotaito siirtyy käytäntöön lasten kanssa. 

Vahvistamme myös kulttuuriherkkyyttä ja lisäämme tietoisuutta rasismista nuorten keskuudessa paikallisyhteisöissä.

Hankkeessa tuotettiin rasisminvastainen perehdytysopas, joka on vapaasti hyödynnettävissä, esimerkiksi suomalaisissa järjestöissä.