Moniheli

Moniheli ry on noin 120 monikulttuurijärjestön valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Sen tarkoitus on edistää yhä monikulttuurisemman suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä paikaksi, jossa myös kasvavalla uussuomalaisella väestöllä on hyvä elää.

Iloisia ihmisiä poseeraa Monihelin ja Kaikkien vaalit -mainoskankaiden välissä.
Pöydällä on taulu maailmankartasta, jossa on langalla yhdistetty paikkoja.
Neljä tanssijaa esiintymässä Maailma kylässä -festivaaleilla.

Verkosto ja asiantuntija

Moniheli on sekä yhteistyöverkosto että monikulttuurisuus-, maahanmuutto- ja kotoutumiskysymysten asiantuntija.

Moniheli tekee työtä monikulttuurisuuden, kotoutumisen, maahanmuuton ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi. Toteutukset voivat olla myös erillisiä hankkeita ja kampanjoita.

Keskeisiä teemojamme:

  • asuminen 
  • koulutus
  • terveys
  • digitalisaatio
  • osallisuus
  • työelämä ja työllisyys
  • kulttuurit ja kielet

 

Monihelin verkosto on kasvanut jatkuvasti, erityisesti lisääntyneen maahanmuuton johdosta. Monihelin jäsenjärjestöjen taustat tulevat noin 40 maasta. Moniheli tekee mielellään laajasti yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja on aina avoin uusille aloitteille.

Missio

Monikulttuurinen verkosto Moniheli edistää jäsen- ja yhteistyöverkostonsa kanssa maahanmuuttajien kotoutumista ja hyvinvointia, jotta he pystyisivät toimimaan suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä.

visio

Moniheli on merkittävä ja arvostettu valtakunnallinen monikulttuurinen verkosto. Olemme vaikuttavin kansalaistoimija, joka edistää kulttuurien moninaisuutta, maahan muuttaneiden yhdenvertaisuutta ja kotoutumista sekä toimii tehokkaana edunvalvojana. Verkosto on aktiivisesti avoin uusille ja erilaisille yhteistyötahoille ja -tavoille.

arvot

Kulttuurien moninaisuus, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat Monihelille keskeisiä arvoja, joita se pyrkii vaalimaan verkostossaan muun muassa kannustamalla jäseniään yhteisöllisyyteen ja keskenäiseen kunnioitukseen. Moniheli odottaa arvokkuutta, asiallisia toimintatapoja ja läpinäkyvyyttä kaikilta jäseniltään, työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan kaikessa toiminnassa.

HALLITUS

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa jäsenjärjestöjen ehdokkaista kahden vuoden määräajaksi. Kukin jäsen voi istua hallituksessa peräkkäin enintään neljä vuotta.

Päätöksenteko jäsenjärjestöjen käsissä

Monihelin kuukausittain kokoontuva hallitus päättää verkoston toimintalinjoista ja isommista toiminnan operatiivisista kysymyksistä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa sääntöjen mukaisesti jäsenjärjestöjen ehdokkaista kahden vuoden määräajaksi. Kukin jäsen voi istua hallituksessa peräkkäin enintään kaksi kautta eli yhteensä neljä vuotta. Hallituksen jäsenet ovat pääasiassa maahanmuuttajataustaisia.

Monihelin jäsenet, joiden tulee olla rekisteröityjä yhdistyksiä, hyväksytään hallituksen kuukausittaisissa kokouksissa. Hakiessasi jäsenyyttä, ole hyvä ja täytä tarkasti Monihelin liittymislomake pyydettyine asiakirjoineen. Otamme yhteyttä hakemuksen hyväksymisen jälkeen.

Lomakkeen löydät täältä: Liity jäseneksi

 

Monihelin hallitus 2022