Monihelin tapahtumakalenteri

Koti mielenterveyden turvana – Maahan muuttaneiden mielenterveyden edistäminen asumista tukevassa työssä on koulutus kotoutumisen, asumisen ja asunnottomien parissa työskenteleville, jotka kohtaavat työssään Suomeen muuttaneita. Koulutus on avoin myös muille aiheesta kiinnostuneille.
Kulttuurivälittäjäkoulutus on maahanmuuttajataustaisille ja/tai monikulttuurisesta taustasta tuleville sote-alan ammattilaisille tarkoitettu täydennyskoulutus.
Edellisestä monikulttuuristen kattojärjestöjen tapaamisesta on kulunut 8 vuotta. On aika tavata ja tarkastella, miten monikulttuuristen kattojärjestöjen tilanne on muuttunut ja millaisia hyviä käytäntöjä on syntynyt jäsenjärjestöjen osallisuuden edistämiseen, jäsenviestinnän kehittämiseen, vaikuttamistyöhön, strategian kehittämiseen…
Miten voivat monikulttuuriset järjestöt auttaa ja tukea yhteisönsä nuoria? Miten osallistaa nuoria heille suunnatun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen? Tule mukaan treffeihin keskustelemaan aiheesta!
Oppimisryhmän tapaamisissa käymme läpi projektisuunnittelun askeleita yksi kerrallaan. Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskustelevat ja tekevät pareittain tai ryhmittäin harjoituksia oman projekti-idean perusteella.
Kiinnostaako sinua tutustua DigiUp-hankkeeseen? Kerromme lisää hankkeen tavoitteista ja siitä, millaisia toimintoja on jo käynnissä ja mitä on tulossa syksyn aikana.