23.12.2021

Loppuvuoden terveiset

Raakel Kumpunen
Moniheli
Vuosi 2021 lähestyy loppuaan, ja on aika seisahtua tarkastelemaan kaikkea sitä, mitä vuosi on pitänyt sisällään.

Hyvät ystävät,

Kuluneen vuoden haasteet ovat kaikille tuttuja: koronapandemia on vaikuttanut elämäämme sekä suorasti, että mukanaan tuomiensa lieveilmiöiden kautta. Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet, ja digitalisaation merkitys kasvaa jatkuvasti. Myös Moniheli ry on parhaansa mukaan muokannut toimintaansa ajan haasteisiin sopivaksi.

Haluamme kuitenkin keskittyä kaikkeen siihen hyvään, mitä vuosi 2021 on pitänyt sisällään. Moniheli ry:n verkosto kasvoi tänä vuonna lähes kahdellakymmenellä uudella järjestöllä — kiitos tästä luottamuksen osoituksesta uusille jäsenillemme! Monikulttuurisuus ei tarkoita vain maahan muuttaneiden kulttuureja, vaan siihen sisältyy olennaisena osana suomalainen kulttuuri. Siksi olemme erittäin ylpeitä saadessamme jäseneksi Suomen Partiolaiset, ja mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Marttaliiton kanssa. Saimme vuonna 2021 myös ensimmäisen yrityksen kannatusjäseneksemme. Näitä toivomme lisää! Arvostamme Monihelissä suuresti yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa kotoutumisen edistämiseksi – suomalaisten yritysten tulevat työntekijät ovat meidän tämän päivän asiakkaitamme.

Moniheli on edelleen vahvistanut vuoden 2021 aikana asemaansa asiantuntijaorganisaationa, ja tehnyt monenlaista vaikuttamistyötä esimerkiksi yhteistyössä Poliisin kanssa. Moniheli on edustettuna Uudenmaan kehittämisen yhteistyöverkostossa, Euroopan Komission asiantuntijaryhmässä maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta, STM:n neuvottelukunnassa ja kotoutumisen osaamiskeskuksen seurantaryhmässä (OSKE). Moniheli on myös kansalaisfoorumin jäsen, sekä suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Fingon hallituksen jäsen.

Monihelissä on ollut vuonna 2021 käynnissä neljä STEA-rahoitteista hanketta. DigiUp -hankkeemme on ollut tärkeässä roolissa, kun olemme vakiinnuttaneet uusia digitaalisia toimintamalleja ja jalkauttaneet niitä myös jäsenjärjestöillemme. Katto-hankkeemme julkaisi tänä vuonna raportin maahanmuuttajiin kohdistuvasta syrjinnästä yhdessä VVA ry:n ja Sininauhasäätiön kanssa. Raportin taustalla on vuokranantajille osoitettu tutkimus, jonka avulla pystymme osoittamaan syrjinnän todellisuuden. Tutkimuksessa haastateltiin 364 suomalaista vuokranantajaa. Tutkimuksen tulokset ovat tärkeä työkalu vaikuttamistyöllemme jatkossa.

Korona muutti koulunkäynnin tapaa merkittävästi. OmaPolku -hankkeemme on vastannut maahanmuuttajavanhempien tarpeeseen saada lisää tietoa, kun koululaiset ovat siirtyneet etäopiskeluun. Terkku-hankkeemme tuloksena puolestaan maahan muuttaneiden kiinnostus terveyttä kohtaan on lisääntynyt, mikä on nykytilanteen valossa äärimmäisen tärkeää. Olemme myös jälleen kerran mukana Paikka auki -avustusohjelmassa, joka parantaa nuorten työllistymistä.

Moniheli on lisäksi toteuttanut tänä vuonna Oikeusministeriön tuella kaksi yhdenvertaisuutta tukevaa hanketta. Kaikkien vaalit -hanke kasvatti tietoisuutta äänestämisen ja demokratian tärkeydestä maahan muuttaneiden keskuudessa. Julkaisimme myös oppaan rasismin kohtaamisesta jäsenjärjestöjemme käyttöön, jotta jäsenillämme olisi enemmän työkaluja syrjinnän kohtaamiseen. Jäsenjärjestömme ovat toteuttaneet useita hankkeita Moniheli-avustuksen turvin. Jaoimme vuoden 2021 aikana 85 000 euroa monikulttuurisuutta edistäviin hankkeisiin. Voimme ylpeinä todeta, että ensi vuonna summa kasvaa 100 000 euroon.

Monihelin hallitus on toiminut kaudella 2021 todella aktiivisesti. Hallituksen jäsenet olivat mukana järjestämässä Monikulttuurisen itsenäisyyspäiväjuhlan, minkä lisäksi jaettiin ensimmäistä kertaa Monihelin vuoden jäsenjärjestö -palkinto arvostuksen osoituksena jäsenjärjestöjen tekemää työtä kohtaan. Olemme myös yhteistyössä hallituksen, jäsenjärjestöjen ja henkilöstömme kanssa saaneet valmiiksi seuraavien kolmen vuoden strategiamme. Strategian 2022—24 pääpisteitä ovat verkoston aktivointi, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja kumppanuuksiin panostaminen.

Ensi vuodelle olemme saaneet STEA:lta rahoituksen kahteen uuteen hankkeeseen. Mikki sulle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten ääntä suomalaisessa yhteiskunnassa. Luontokoti -hankkeen tavoitteena on suomeen kotoutuvien tutustuttaminen suomalaiseen lähiluontoon ympäristö- ja ilmastoystävällisin keinoin. Hanke tehdään yhteistyössä Marttaliiton kanssa.

Olemme ilahtuneita ja onnellisia siitä, että meidän kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä, ja ovemme ovat aina avoinna uusille kumppanuuksille. Kiitokset organisaation työntekijöille ja hallitukselle, jäsenjärjestöillemme ja rahoittajillemme! Yhdessä työskentelemme sen eteen, että pidämme Suomen maailman onnellisimpana maana elää.

Vuodenvaihteen ja lomien lähestyessä haluamme vielä painottaa, että Moniheli tukee ehdottomasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjä toimia. Toivomme, että yhteisömme jäsenet jaksavat edelleen kantaa vastuunsa viruksen leviämisen estämiseksi, ja pitävät huolta toisistaan myös loma-aikana. Kannustamme kaikkia noudattamaan koronaohjeistuksia, jotta saamme pidettyä toisemme turvassa.

Nyt siirrymme lataamaan akkujamme ja palaamme ensi vuonna taas entistä motivoituneempina!

Log in

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.