Moninaisuuden voima

Moniheli on suomalainen monikulttuurinen verkosto, johon kuuluu yli sata järjestöä. Tuemme maahan muuttaneita, kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta ja edistämme yhdenvertaisuutta.

Tapahtumat

ti 31.8.2021 klo 11–12
Facebook
ke 15.9.2021 klo 17–19
Zoom
järjestöjen ja projektien taloushallinnosta
3.9.–1.10.2021
Zoom
OmaPolku-hanke:
Etäkoulutus Uudenmaan peruskoulujen oppilaanohjaajille

Uutiset

OmaPolku-hankkeen Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutus saatiin päätökseen lokakuun alussa ja kokonaisuudessaan koulutus oli menestys. Opinto-ohjaajat oppivat uusia asioita, kuulimme kiinnostavia näkökulmia ja keräsimme hyvää palautetta, kirjoittaa OmaPolku-hankkeen päällikkö Sara Herrala.
18.10.2021
Moniheli ry:n, Sininauhasäätiön ja VVA ry:n sekä Suomen Vuokranantajien yhteistyössä toteuttaman kyselyn tulokset yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalinnasta kertovat, että Suomeen muualta muuttaneet ovat epäedullisessa asemassa vuokramarkkinoilla sekä ulkomaalaistaustansa että muiden päällekkäisten, syrjinnälle altistavien tekijöiden vuoksi. ”Syrjintä on laissa kielletty ja siihen pitää puuttua”, vaatii Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein järjestöjen yhteisessä kannanotossa.
13.10.2021
Koronapandemialla oli monia itsestään selviä vaikutuksia elämäämme, mutta se toi esille myös piileviä haasteita. Monet tapahtumat siirtyivät verkkoon ja ihmiset sulkeutuivat koteihinsa sähköisten välineiden varaan. Tämä nosti meillä Monihelissä esiin monikielisen viranomaisviestinnän tarpeet, henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet, verkkopalveluiden saavutettavuuden sekä ihmisten digitaidot.
12.10.2021

Hankkeet ja toiminnot

Katto-toiminnan logo.

Katto-toiminnan tavoite on ehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta.

OmaPolku-hankkeen logo.

OmaPolku-hanke tukee maahanmuuttajanuoria toisen asteen koulutuspolun valinnassa.

Terkku-hanke kehittää työskentelymalleja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn.

DigiUp-hankkeen logo.

Hankkeella vahvistetaan digitaitoja sekä annetaan ja kehitetään digitukea, joka olisi selkää ja monikielistä.