TROJET ry

TROJET ry

TROJET ry on rekisteröitiin vuonna 2014 alun perin nimellä Albaaniliitto ja on aloittanut varsinaisen toimintansa vuoden 2015 alusta. Tammikuusta 2018 alkaen yhdistyksen nimi on ollut TROJET ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää albaanien yhteisön keskinäistä vuorovaikutusta erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien sekä aktiviteettien myötä sekä heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys järjestää erilaisia suomalais- ja albaaniyhteisön kulttuurillisia […]

Tuleva Afrikka ry

Tuleva Afrikka kerää elämiseen tarvittavia perustavaroita ja toimittaa ne eteenpäin sekä järjestää terveyteen ja hygieniaan liittyvää tiedottamista ja koulutusta, luo auttajaverkoston kohteina oleville kriisialueille ja hakeutuu yhteistyöhön sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on sama missio. Yhdistys suorittaa keräyksiä saatuaan Poliisihallinnolta asianmukaiset luvat ja voi vastaanottaa myös testamentti- ja muita lahjoituksia. The association collects basic materials needed […]

Toivola-Luotolan Setlementti ry

Toivola-Luotolan Setlementti ry

Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu Kemiin vuonna 1923 ja se on Suomen Setlementtiliiton kolmanneksi vanhin jäsenyhdistys. Setlementtitoiminnan slogan; ”rohkeasti ihmisen puolella”, kuvaa hyvin yhdistyksen tarkoitusta edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puolella olemista, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. Asiakkaista ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua kehitetään ja toteutetaan lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön sekä […]

Think Africa ry

Think Africa ry

Think Afrikka on voitton tavoittelematon ja kansalaisjärjestö, joka koostuu erilaiset, monimuotoisesta yhteisöstä yksilöitä ja yhteisöjä, jotka ohjaavat Thinkafrikan tehtävää. Organisaatio pyrkii tehdää sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia vahvistamalla Suomessa asuvan afrikkalaisen yhteisön ja rakentamalla myös tehokasta yhteistyötä Suomen ja Afrikan maiden välillä. Uskomme, että yhteisön, heidän taitojen, kykyjen ja verkostojen kulttuurienvälisessä näkökulmassa, he voivat rakentaa siltoja […]

The Strindberg Laboratory ry

The Strindberg Laboratory

The Strindberg Laboratory ry on ammattitaitoinen teatteriryhmä, joka luo yhteisöllistä teatteria erilaisten taustaisten ihmisten kanssa. The Strindberg Laboratory ry is a professional theatre company that creates community-based theatre with people from diverse backgrounds. Website

Tieto on valtaa ry

Tieto on valtaa ry

Järjestämme iltapäivällä läksyjä luokkia ja kieliä, kuten englanti ja suomi. We organise afternoon homework classes and languages such as English and Finnish. Facebook