Toivola-Luotolan Setlementti ry

Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu Kemiin vuonna 1923 ja se on Suomen Setlementtiliiton kolmanneksi vanhin jäsenyhdistys.

Setlementtitoiminnan slogan; ”rohkeasti ihmisen puolella”, kuvaa hyvin yhdistyksen tarkoitusta edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puolella olemista, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. Asiakkaista ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua kehitetään ja toteutetaan lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön sekä muilla setlementtityön alueilla.

Järjestön arvoperusta on humanistisessa ajattelussa. Setlementissä he uskovat ihmisen ja yhteisöjen kehittymismahdollisuuksiin sekä ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja kunnioitukseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

Toivola-Luotolan Setlementti ry was established in 1923 in Kemi, and is the third oldest member of Finnish Federation of Settlement Houses.

Settlement activity’s slogan is “bravely on people’s side”, which describes well their purpose to advance humane and societal equality, being on the side of people with disadvantages, humanity and multicultural interaction. Quality services stemming from the clients and societal needs are developed and accomplished in childrens’, youth and elderly work as well as other areas of settlement work.

 

The association’s values lie in humane thinking. In the settlement we believe in people’s and communities’ development possibilities as well as mutual equality and respect. The association is politically and religiously nonaligned.

toivola-luotola.fi

Kirjaudu

Log in

Etsitkö Jäsensivuja? Löydät ne tästä linkistä.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.