Artëm Kuosti
Mitä tekoäly tarkoittaa järjestötyössä? Lue DigiUp-hankkeen päällikön ja monikulttuuristen järjestöjen digitalisaation asiantuntijan Artëm Kuostin artikkeli aiheesta!
DigiUp

Tekoäly ja järjestötyö: haitat & hyödyt

Tervetuloa järjestömaailman digitaalisen murroksen äärelle! Tekoäly on ajanut voimalla jokaisen toimialan syvimpään sopukkaan, eikä järjestötyö ole poikkeus. Chatbotit, tekoälyavusteinen päätöksenteko, ennustavat analytiikat, kuvantunnistus – tässä vain muutama esimerkki. Tekoälyn mahdollisuudet ovat loputtomat, mutta mikä sen rooli on järjestötyössä?  

Järjestömaailmassa teknologian hyödyntäminen voi avata uusia ovia, mutta samalla se voi myös korostaa eriarvoisuutta. Oikeuksiin liittyvä ymmärryksen taso vaihtelee yhteiskunnassa, ja digioikeuksiin ja -palveluihin liittyvä sääntely on monimutkaista ja epäselvää. Tämä voi vaikuttaa siihen, että kaikki eivät pääse käsiksi palveluihin tai osaa käyttää niitä kovin hyvin.

Vaikka tekoäly on ollut käytössä jo pitkään, sen käyttö järjestömaailmassa herättää edelleen pelkoa ja epävarmuutta. Järjestötyö on perinteisesti perustunut ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten tekemään päätöksentekoon, mutta tekoälyn nopea kehitys haastaa tämän perinteisen toimintatavan. Jotkut pelkäävät, että tekoäly korvaa ihmiset järjestötyössä ja vie työpaikkoja, kun taas toiset pelkäävät, että tekoäly vähentää henkilökohtaista vuorovaikutusta ja heikentää ihmisten välistä yhteyttä. On tärkeää tunnistaa nämä pelot ja varmistaa, että tekoälyä käytetään järjestötyössä vastuullisesti ja ihmislähtöisesti, vahvistamaan ja tuomaan uusia mahdollisuuksia järjestötyöhön, ei korvaamaan sitä. 

Teknologian kehitys on jo nyt vaikuttanut järjestöjen toimintaan positiivisesti. Esimerkiksi chatbotit, kuten ChatGPT, toimivat erinomaisena aivoriihen työkaluna, joka auttaa ratkaisemaan ongelmia nopeasti ja tehokkaasti. Haluatko pohtia eri ideoita vertaistukiryhmän toiminnalle? Ovatko ideat loppuneet? Haluatko, että joku antaa palautetta tekstistä? Haluatko luonnoksen some-julkaisuun? Näissäkin asioissa ChatGPT tai muu tekoäly voi olla erinomainen työkalu

Tekoälyn tukema kuvien editointi voi helpottaa järjestöjen työtä esimerkiksi kampanjamateriaalien tuotannossa. Kuvankäsittelyohjelmilla on mahdollista luoda nopeasti ja vaivattomasti ammattimaisia grafiikoita, mikä helpottaa visuaalisen materiaalin tuotantoa. Tästä toimiva esimerkki on  Canva:n Image AI Image Generator ja Magic Write.

Kuusi kuvaa samasta henkilöstä, jonka paidan kuvitus vaihtelee
Kuvaesimerkeissä on käytetty “Maaginen muokkaus” toimintoa - “Vintage Floral print on a shirt ”

Oikein käytettynä tekoäly voi olla erinomainen työkalu järjestölle. Se voi helpottaa työntekijöiden työkuormaa ja auttaa järjestöjä tekemään tehokkaampia päätöksiä. On kuitenkin muistettavaa, että tekoäly on vain työkalu, joka ei korvaa ihmisten osallistumista ja inhimillistä päätöksentekoa. Lisäksi tekoälyn käyttöön liittyy aina riskejä, joita on syytä tarkkailla ja minimoida.

Teknologian kehityksen tulee tapahtua vastuullisesti ja ihmisten hyvinvointi ja yksityisyys tulee aina asettaa etusijalle.  Tekoälyllä on myös heikkoutensa. Yksi suurimmista huolenaiheista on sen eettinen käyttö ja potentiaalinen vaikutus yksityisyyden suojaan. Tekoäly on vasta alkutekijöissään, ja sen kehitys vaatii vielä paljon tutkimusta ja resursseja.

Kokonaisuudessaan tekoäly voi olla arvokas työkalu järjestötyössä, kunhan sen käyttöä ohjaa selkeä eettinen kehys ja tavoitteena on yhteiskunnallinen hyöty. Tärkeää on myös huomioida, että tekoälyn käyttö edellyttää lisäkoulutusta ja -resursseja järjestöjen puolelta, jotta sen potentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti. 

Järjestöjen tulisi olla avoimia ja aktiivisia tekoälyn käyttömahdollisuuksien tutkimisessa ja hyödyntämisessä, mutta samalla myös tarkkana sen mahdollisten haitallisten vaikutusten kanssa. Tasapainoisen lähestymistavan avulla tekoälystä voi tulla arvokas työkalu järjestötyössä ja auttaa edistämään yhteiskunnallista kehitystä monilla eri alueilla.

Kirjoittaja on Moniheli ry:n DigiUp-hankkeen päällikkö. DigiUp-hanke edistää monikulttuurisen järjestökentän digitalisaatiota tarjoamalla digitukea järjestöille ja tekemällä vaikuttamistyötä digitukea kehittävien tahojen keskuudessa.

Lue lisää: www.moniheli.fi/digiup

 

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.