Emma Tamankag, Hallituksen puheenjohtaja, Moniheli ry
Joka vuosi 21. maaliskuuta vietetään kansainvälistä rasisminvastaista päivää. Monihelin hallituksen puheenjohtaja Emma Tamankag muistuttaa kirjoituksessaan yhtenäisyyden tärkeydestä.
Vieraskynä

Rasisminvastainen päivä 21.3.

Joka vuosi 21. maaliskuuta vietetään kansainvälistä rasisminvastaista päivää. Tämä on päivä, jolloin nostamme esiin vähemmistöryhmien kohtaamaa eriarvoisuutta, syrjäytymistä ja sortoa koskevia kysymyksiä. Koronavirus, tuntemattoman pelko ja jatkuvat levottomuudet maailmassa ovat valitettavasti lisänneet suvaitsemattomuutta ja viharikoksia. Nykyään näemme monissa maailman maissa rasistisesti motivoituneen väkivallan lisääntyvän jyrkästi.

Tämän vuoden teema on “Voices for Action Against Racism”. Tämä on kehotus maailmanlaajuiseen toimintaan kaikenlaisen rasismin, syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi, jota ihmiset kohtaavat kaikkialla maailmassa. Rasismilla ei pitäisi olla sijaa 2000-luvulla. Rasismin pandemiaksi kutsuttu ilmiö on vaikuttanut merkittävästi uhreihinsa sukupuolesta, iästä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Sekä uhrien että heidän perheidensä fyysinen, sosiaalinen ja henkinen terveys on kärsinyt suuresti, kun taas näiden rikosten tekijöitä ei joko tunnisteta tai he saavat vain pienen tai olemattoman rangaistuksen tehdystä teosta.

Suomen suurimpana monikulttuuristen yhdistysten verkostona Moniheli ry haluaa lisätä äänensä ihmisten ääniin Suomessa ja ulkomailla tuomitakseen jyrkästi rotusyrjinnän kaikissa muodoissaan. Seisomme jokaisen Suomessa rasismia kohdanneen tai kohtaavan ihmisen rinnalla ja samalla kehotamme hallitusta tehostamaan toimiaan ja löytämään pitkäaikaisia ratkaisuja rasismin torjumiseksi. Moniheli odottaa mielenkiinnolla hallituksen uutta ohjelmaa, jonka tavoitteena on puuttua institutionaaliseen rasismiin ja syrjintään Suomessa, ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa yhtenä keskeisenä toimijana kotouttamiskysymyksissä.

Tunnistamme ja tunnustamme moninaisuutta koskevan koulutuksen, tietoisuuden ja vuoropuhelun merkityksen; Monheli on tehnyt sitä jatkuvasti viimeisten 10 vuoden ajan erilaisten hankkeiden kautta yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja monien muiden instituutioiden kanssa. Poliittisessa päätöksenteossa ja kaikissa muissa ongelman torjuntaan osallistuvissa instituutioissa ja järjestöissä on tunnustettava rasismin syvään juurtunut rakenteellisuus, mikä tarkoittaa, että kattava ja monialainen lähestymistapa on oikea tapa edetä.

Tämän rasismipandemian torjunta edellyttää maailmanlaajuisia toimia, joissa jokainen yksilö on tärkeä toimija. Pyydän meitä kaikkia tutkimaan omia ennakkoluulojamme ja pohtimaan, mistä ne ovat saattaneet syntyä, ja tuomitsemaan samalla rasistiset vitsit tai lausunnot, joita ihmiset ympärillämme esittävät. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomessa esiintyy rotusyrjintää enemmän kuin sitä raportoidaan. Organisaatioiden tulisi ottaa tämä huomioon suunnitelmissaan puuttua rasismiin varmistamalla, että maahanmuuttajat saavat riittävästi tietoa oikeusasiamiehen ja poliisin roolista sekä rasismiasian täyttämisprosessista.

Tehdään yhdessä loppu rotusyrjinnästä ja nähdään yhtenäinen maailma, jonka kansalaisia ovat ihmiset. Martin Luther King Jr:n sanoin, epäoikeudenmukaisuus missä tahansa on uhka oikeudenmukaisuudelle kaikkialla, ja se, mikä vaikuttaa suoraan yhteen, vaikuttaa välillisesti kaikkiin.

 

Emma Tamankag
Puheenjohtaja, Moniheli ry

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.