26.10.2021
Monikielinen Digituki:

Yhteenveto paneelikeskustelusta

Katso keskustelun tallenne tekstitettynä suomen ja englannin kielille!
Digitalisaatio on yksi globaaleista megatrendeistä, joka vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kaikkialla maailmassa. Korona-aika edisti digitalisaatiota ja toiminta siirtyi nopeasti etätyöskentelyyn. Tämä ei kuitenkaan koskenut kaikkia samalla tavoin. Jos kaikki eivät pysy muutoksessa mukana, digitalisaatio voi vahvistaa yhteiskunnan eriarvoistumista. Paneelikeskustelussa keskityimme erityisesti vieraskielisiin ja heidän järjestöihinsä tässä muutoksessa.

Kiinnostavia näkökulmia monikieliseen digitukeen ja viestinnän käytäntöihin

Keskustelun aikana tuli esille, että Suomen digituen kenttä on monipuolinen ja sillä on paljon tarjottavaa kaikille digituen tarpeessa oleville ihmisille. Puhujat tarjosivat monia esimerkkejä siitä, miten digitukea on tarjottu ja miten digitukeen liittyviä ongelmia on kohdattu heidän omassa työssään.

Keskustelu keskittyi eriarvoisuuteen, joka on kasvanut digitalisaatioon siirtymisen seurauksena. Eriarvoisuus on korostanut ihmisten eriäviä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja asioita, jotka estävät digituen ja digitaalisen informaation saavutettavuutta, mm. kielellinen, kulttuurillinen ja kognitiivinen saavutettavuus.

Kulttuurillisen ja kielellisen saavutettavuuden puute voi vaikuttaa palveluihin ohjautumisessa kynnyksenä ihmisille, jotka tarvitsevat/etsivät digitukea. Monikielisen digituen ja saavutettavan viestinnän tärkeyttä täytyy korostaa esimerkiksi selkosuomen käytön lisäämisellä. Lisäksi on muistettava se, että emme voi toimia vain verkkoympäristössä, kun kaikilla ei ole datayhteyksiä tai tarvittavaa teknologiaa tai laitteita. Siksi pitää pohtia ja käyttää muitakin viestinnän keinoja, kuin nettisivuja ja sosiaalista mediaa.

Digituen kentän kehittämiseen kuuluu myös kommunikaatio ja viestintää eri järjestöjen ja eri viranomaisten välillä. Yhden luukun periaate esim. International House:lla on mainittu hyvänä tapana, joka on lisännyt digituen saavuttettavuutta ja luottamusta digituen tarjoajiin. On tärkeää muistaa, että digitalisaatio tarkoittaa paljon enemmän kuin vain digitukea. Siihen kuuluu myös mahdollisuus yhteyden luomiseen muihin ihmisiin ja arjen pyörittämiseen.

Järjestökentällä olemme huomanneet, että digituen tarve tulee esiin muun toiminnan yhteydessä. Esimerkiksi kerhojen tai harrastustoiminnan järjestäjät tekevät lisätyönä “piilodigitukea”. Yhteistyö eri tahojen välillä on tärkeää, jotta järjestöt voivat ohjata asiakkaitaan oikeiden palvelujen ääreen. Jalkautuva työllä on tärkeä rooli, jotta ihmiset saavat lisätietoa ja tukea tarkoituksenmukaisista palvelusta.

DigiUp-hankkeen rooli digituen kentällä

Paneelikeskustelu herätti paljon pohdintaa ja mietintää. DigiUp-hankkeen aikana pyrimme kehittämään yhteistyötä eri tahojen välillä sekä järjestöjen tarjoamaa ja kehittämää digitukea. Monikulttuuristen järjestöjen rooli digituen kentän kehittämisessä on merkittävä, ja olemme heille tukena digitalisaatioon siirtymisessä monin tavoin.

  • kartoitamme nykytilannetta monikulttuuristen järjestöjen antamasta digituesta sekä heidän digiosaamisestaan ja kehitysalueistaan järjestötyöhön liittyvässä digiosaamisessa.
  • tarjoamme digitaalista tukea monikulttuurisille järjestöille heidän tarpeidensa mukaan. Kehitämme myös omaa digitukeamme ja digikoulutuksia kartoituksen avulla.

 

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla herää kysymyksiä digitukeen ja digitalisaatioon liittyen. Jos olet monikulttuurisen järjestön työntekijä, hallituksen jäsen ja vapaaehtoinen, ja tarvitset digitalista tukea järjestötyöhön liittyen, ota yhteyttä Yuriin. Lue lisätietoa digituesta järjestöille.

Paneelikeskustelu pidettiin suomen kielellä ja puhujat pyrkivät käyttämään selkosuomea. Voit katsoa paneelin tekstitettynä suomen ja englannin kielille.

 

 

Paneelikeskustelun juontajana toimi Artem Kuosti, Moniheli ry:n DigiUp-hankkeen päällikkö. DigiUp-hankkeessa vahvistamme monikulttuuristen järjestöjen digiosaamista ja pidämme huolen, että digituen kehittämistyössä huomioidaan paremmin sekä monikulttuuriset järjestöt että maahan muuttaneet.

Keskusteluun osallistui juontajan lisäksi viisi puhujaa, jotka ovat digituen ja monikulttuurisen järjestökentän asiantuntijoita.

Tapahtuma oli osa Digi- ja väestötietovirasto ja Uudenmaanliiton Digitukiviikkoa 30.8.-3.9.2021.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.