Sara Herrala
OmaPolku-hankkeen Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutus saatiin päätökseen lokakuun alussa ja kokonaisuudessaan koulutus oli menestys. Opinto-ohjaajat oppivat uusia asioita, kuulimme kiinnostavia näkökulmia ja keräsimme hyvää palautetta, kirjoittaa OmaPolku-hankkeen päällikkö Sara Herrala.
Blogi:

Kulttuurisensitiivisen opinto-ohjauksen koulutus oli menestys

OmaPolku-hankkeen Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutus saatiin päätökseen lokakuun alussa. Tavoitteenamme oli, että koulutukseen osallistuneet opinto-ohjaajat tiedostavat oman taustansa ja kulttuurinsa vaikutukset ohjaustyöhönsä ja ymmärtävät, miksi kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa ohjaustyötä. Koulutuksessa heille annettiin työkaluja kehittää omaa ohjaustaan ja kouluyhteisönsä kulttuurisensitiivistä ajattelua, jotta he osaavat huomioida paremmin eritaustaiset nuoret ja heidän perheensä.

Keväällä koulutuksessa saimme kuulla monikulttuuristen nuorten kokemuksia, ja syksyllä taas maahan muuttaneet vanhemmat vierailivat kokemusasiantuntijoina kodin ja koulun välistä yhteistyötä käsittelevässä koulutuspäivässä. Saimme kuulla monipuolisesti näkökulmia ja kokemuksia opinto-ohjaajilta, maahanmuuttajataustaisilta nuorilta, maahan muuttaneilta vanhemmilta ja tutkijoilta. Oli myös onni saada Ohjausosuuskunta Otteen ammattitaitoinen kouluttajatiimi koulutuksen yhteistyökumppaniksi!

Hyvää ja rakentavaa palautetta

Koulutukseen osallistui yhteensä 35 opinto-ohjaajaa yläkouluista Uudeltamaalta. Saimme tästä pilottikoulutuksesta erittäin hyvää palautetta koulutuksen tavoitteista ja tuloksista ja hyviä ideoita kokonaisuuden kehittämiseen.

84 % kyselyyn vastanneista koki koulutuksen ansiosta ymmärtävänsä paremmin, mitä kulttuurisensitiivinen ohjaus tarkoittaa ja miksi kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa ohjaustyötä. Neljä viidestä koki tiedostavansa paremmin oman taustansa ja kulttuurinsa vaikutuksia ohjaustyöhönsä ja ymmärtävänsä paremmin, miten kulttuurisensitiivisyyden tulisi näkyä ohjausvuorovaikutuksessa.

Koulutusten mainoskuva, jossa teksti Kohti kulttuurisensitiivistä ohjausta koulussa.

Koulutuksessa käsiteltiin myös rakenteellista rasismia ja sen vaikutuksia. Yli 80 % kyselyyn vastanneista koki ymmärtävänsä koulutuksen jälkeen paremmin rakenteellisen rasismin vaikutuksia ja sitä, miten rasistisia rakenteita ja toimintatapoja on mahdollista purkaa.

Opinto-ohjaajat kertoivat saaneensa uusia oivalluksia monikulttuuristen nuorten elämänsuunnittelusta ja heidän koulutuspolkuihinsa vaikuttavista asioista. He kokivat koulutuksen ansiosta ymmärtävänsä nyt paremmin kodin ja koulun yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä.

Tarve koulutuksille on suuri

Olemme todella iloisia siitä, että melkein kaikki opinto-ohjaajat sanoivat nyt osaavansa huomioida paremmin eri kulttuuritaustaiset nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään. He myös kertoivat, että vastaava koulutus olisi hyödyllinen koulun koko henkilökunnalle.

Mielestäni pilottikoulutus oli menestys! Saimme paljon hyvää palautetta ja kehittämisideoita tulevaisuuden varalle. OmaPolku-hankkeen aikana emme valitettavasti enää pääse järjestämään Kulttuurisensitiivinen ohjaus -koulutusta, mutta viimeiselle hankevuodelle 2022 tehtäväksi jää koulutuksen juurruttaminen opinto-ohjaajien täydennyskoulutustarjontaan. Toivottavasti onnistumme, sillä kulttuurisensitiivisen osaamisen kehittämiselle on saamamme palautteen pohjalta suuri tarve nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.