Yhteistyöfoorumit

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on yhteistyöfoorumit, joiden tavoitteena on kehittää maahan muuttaneiden vanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan.

Yhteistyöfoorumit kokoavat yhteen maahanmuuttajataustaiset nuoret, maahan muuttaneet vanhemmat, opinto-ohjaajat, maahanmuuttajajärjestöjen edustajat sekä muut kodin ja koulun välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyvät sidosryhmät ja asiantuntijat. Yhteistyöfoorumissa eri sektorin edustajat ovat tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa ja lähtevät yhdessä avoimen dialogin avulla etsimään ratkaisuja kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen ensimmäinen yhteistyöfoorumi järjestettiin keväällä 2021. Yhteistyöfoorumeita tullaan järjestämään Uudenmaan alueella hankkeen toisen ja kolmannen toimintavuoden aikana.

Lisätietoja yhteistyöfoorumeista saat hankkeen projektipäälliköltä.

Yhteystiedot

Sara Herrala

Projektipäällikkö

+358 (0)50 543 4575
sara.herrala@moniheli.fi

Suomi, English