Teemat

Moniheli työskentelee erilaisten temaattisten kokonaisuuksien parissa kotoutuvien, vieraskielisten ja monikulttuuristen ihmisten tukemiseksi. Moniheli tarkkailee aktiivisesti omia viiteryhmiään ja pyrkii reagoimaan tarpeisiin ripeästi ja mieluiten ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Asuminen

Katto-toiminnan logo.

Oma koti on kotoutumisen ensimmäinen edellytys ja Katto-hanke ratkoo asunnottomuuden ongelmia.

Koulutus

OmaPolku-hankkeen logo.

Pyrimme tarjoamaan myös maahanmuuttajataustaisille ja vieraskielisille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua haluamalleen uralle ja päästä töihin.

Käsi, joka pitelee kynää pöydän päällä, jossa on papereita.

Terveys

Tarjoamme tietoa ja tukea maahanmuuttattajataustaisille ja vieraskielisille ihmisille terveyteen liittyen.

Digitalisaatio

DigiUp-hankkeen logo.

Haluamme vahvistaa järjestöjen ja vieraskielisten ihmisten digitaitoja sekä antaa ja kehittää digitukea, joka on selkää ja monikielistä.

Ylhäältä päin kuvattu pöydällä olevat kannettava tietokone, hiiri, puhelin, kamera ja kasvi.
Henkilö katsoo poispäin ja pitelee lappua, jossa lukee Olen aito savolainen, I too am Suomi.

Osallisuus

Haluamme edistää maahan muuttaneiden ja vieraskielisten ihmisten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja yhdenvertaisuutta.

työelämä

Moniheli tekee töitä sen puolesta, että kotoutuvat ihmiset pääsisivät koulutustaan vastaavaan palkkatyöhön ja että syrjintä työelämässä loppuisi.

Kaksi naista juttelee aurinkoisen ikkunan ääressä.
Tanssija esiintymässä.

Kulttuurit ja kielet

Edistämme Suomessa monikulttuurisuutta ja tasa-arvoa ja pyrimme siihen, että arjessa tarvittava tieto olisi saatavilla ymmärrettävällä kielellä.