FINN-MAMU Monikulttuurinen ry

FINN-MAMU Monikulttuurisen yhdistyksen toiminta alkoi joulukuussa 2010 ja se liitettiin yhdistysrekisteriin 22.9.2011. Useat arabiankieliset henkilöt tunsivat, ettei heillä ollut riittävästi tietoa, miten toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja heillä oli tarve perustaa vertaistoimintaa.

Toiminta alkoi omakustannusperiaatteella ilman mitään avustuksia 2011-2017. 2018 on saatu pientä avustusta Moniheliltä.

Yhdistyksessä toimi maahanmuuttajanaisia työkokeilussa, erityisesti henkilöitä, joilla oli muutoin vaikeaa päästä sisään suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden naisten kotoutumista ja toiminnallista kielitaitoa sekä tietoisuutta Suomessa kaikille naisille yhteisistä asioista. Maahanmuuttajanaiset saavat toimintaan osallistuessaan tietoa naisen roolista eri kulttuureissa. Naiset voivat osallistua toimintaan lastensa kanssa.

Pääkohderyhmänä ovat naispuoliset maahanmuuttajat, iältään 40-60- vuotiaat. Kielenä ensisijaisesti arabia, mutta myös muilla kielillä pyritään palvelemaan. Pääkohderyhmänä: ikääntyvät, mielenterveysongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät ja kuntoutuksessa olevat.

Toimintaa järjestetään eri puolilla pääkaupunkiseutua, pääasiallisesti kuitenkin Helsingissä.

Toiminnan tavoitteet ovat seuraavanlaiset:

1. Kohderyhmään kuuluvien suomen kielen kehittyminen
2.Kohderyhmään kuuluvat saavat paremmat edellytykset osallistua yhteiskunnan toimintaan.
3. Kulttuuri tulee tutummaksi toimintaan osallistuneille
4. Osallistujien fyysinen ja psyykkinen toimintakyky vahvistuu

FINN-MAMU The multicultural association started operations in December 2010 and was incorporated into the Register of Associations on 22 September 2011. Many Arabic-speaking people felt they did not have enough knowledge of how to operate in Finnish society and they needed the need to set up a peer group. Activities started on a cost basis without any subsidies for 2011-2017. 2018 has received a small grant from Monihel.

The association was an immigrant women in a work trial, especially those who otherwise had difficulty accessing Finnish culture and working life.

The aim of the association is to promote the integration of immigrant women and functional language skills, as well as awareness of common issues for all women in Finland. Immigrant women receive information on women’s role in different cultures when they participate. Women can participate in activities with their children. We don’t currently have a place, we work at several places. For example, in the youth’s homes in Helsinki.

The main target group is female immigrants aged between 40 and 60 years. The language is primarily Arabic, but also in other languages. Main target group: aging, mentally ill, long-term unemployed and rehabilitated.

Operations are organized around the Helsinki Metropolitan Area, mainly in Helsinki.

Objectives are the following:

1. Development of the Finnish language belonging to the target group
2. The target group is better placed to participate in society.
3. Culture becomes more familiar with the participants
4. The physical and mental capacity of the participants is strengthened

Facebook

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.