Ohjeet ja haku

Moniheli-avustuksen tarkoitus

Vuonna 2021 Moniheli jakaa 85 000 euroa pienavustusta jäsenjärjestöjensä projekteihin ja toimintaan maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten kotoutumisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseksi, eri ryhmien välisten hyvien suhteiden edistämiseksi, ja innovatiivisten kotoutumista edistävien toimintamuotojen kehittämiseksi. Samalla avustuksen hakuprosessi tukee jäsenjärjestöjen projektisuunnittelu- ja projektihallintataitojen kehittymistä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea vain kerran vuodessa. Vuonna 2021 avustusta voi hakea 15.2.2021 – 31.3.2021 klo 23.59. Avustuspäätökset tehdään huhtikuussa 2021. Avustuksen käyttöaika on loppukeväästä 2021 alkusyksyyn 2022.

Avustusta vuodelle 2021 voivat hakea järjestöt, jotka

 • liittyivät jäsenjärjestöiksi viimeistään joulukuussa 2020, ja
 • eivät saa muuta avustusta STEAlta.

Hakija hakee avustusta täyttämällä Monihelin Jäsensivuilla olevan lomakkeen ja lähettämällä projektin budjetin sähköpostitse osoitteeseen avustus@moniheli.fi ennen kuin hakuaika loppuu.

Hakulomakkeesta löytyy ohjeita kysymysten vastaamiseen. Jos et ole varma, miten vastata kysymyksiin, kysy meiltä. Järjestämme kyselytunteja tai ohjausta projektin suunnitteluun. Löydät myös ohjeita, oppaita ja vinkkejä projektin suunnitteluun Jäsensivujen Tietopankista.

Moniheli ei hyväksy:

 • toisella tavalla kuin hakulomakkeen kautta lähetettyjä hakemuksia,
 • hakuajan lopun jälkeen lähetettyjä hakemuksia,
 • puutteellisia hakemuksia (esim. jos budjettilomake puuttuu).

Budjettilomakkeen voi tallentaa Hakulomake-sivulta omaan tietokoneeseen. Budjettilomake on täytettävä käyttämällä Excel-ohjelmaa. Emme voi taata, että lomake toimii täydellisesti muilla ohjelmilla. Mikäli lähetetty lomake muokataan toisella ohjelmalla, mahdolliset laskelmavirheet ovat hakijan vastuulla. Suomessa rekisteröidyt järjestöt voivat saada käyttöönsä ilmaisen Office 365 for Nonprofits -lisenssin, joka sisältää Excel Onlinen ja jolla voi täyttää budjettilomakkeen ongelmitta. Ota yhteyttä meihin ajoissa, mikäli haluat saada lisenssin (hakuprosessi kestää noin viikon).

Valinta

Avustuskomitea arvioi hakemuksia seuraavilla kysymyksillä: 

 • onko projekti-idea hyvä ja sopiiko projekti Moniheli-avustuksen tarkoitukseen?
 • vaikuttaako projekti tehokkaasti esitettyyn ongelmaan?
 • onko projekti realistinen?
 • onko hakemus selkeä?
 • onko tulosten arviointi suunniteltu hyvin?
 • kuinka paljon ja millaista yhteistyötä on projektissa?
 • pystyykö hakijajärjestö hallita projektia?
 • millainen on ollut aiempi yhteistyö hakijajärjestön kanssa?

Avustusta voi hakea 500 – 8 000 euroa. Huomaathan, että hakijat saavat harvoin koko hakemansa avustusmäärän. Myönnetty avustusmäärä perustuu aina hakijan laatimaan budjettiin sekä avustuskomitean arvioon siitä. 

Projektin budjetin pitää olla:

 • järkevä (sisältää vain projektille tarpeelliset kulut),
 • selkeä (kulut peilaavat hakemuksessa esitettyä toimintaa),
 • perusteltu (aiempien kulujen tai tarjouspyyntöjen avulla),
 • suhteellinen projektin tuloksiin (isompi avustusmäärä vaatii parempia tuloksia).

Avustuspäätökset julkaistaan huhtikuussa 2021. 

Avustuksen käyttö

Avustusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin avustus on myönnetty.

Avustuksen on käytettävä vuosina 2021 – 2022. Jos avustuksen saaja ei käytä koko avustuksen ennen vuoden 2022 loppua, hänen pitää sopia Monihelin kanssa avustuksen käytöstä vuonna 2023 tai avustuksen palauttamista Monihelille.

Moniheli-avustuksella ei voi:

 • maksaa hakijan toimitilojen vuokraa (ei myöskään silloin, jos se on käytössä avustettavaa projektia varten),
 • maksaa ulkopuolisen tilan kokonaista vuokraa, jos vastaava sopiva tila voi saada muualta edullisemmin,
 • hankkia tietokoneita tai muita laitteita,
 • tukea jo toisella avustuksella katettuja toiminnan kuluja.

Moniheli-avustuksella voi muun muassa: 

 • ostaa toiminnalle tarpeellista materiaalia
 • maksaa tunti- tai osa-aikaista työtä, palkkioita ja palkkoja, markkinointikuluja ja vuokraa toiminnalle välttämättömästä toimitilasta (ellei edullisempi tai ilmainen vaihtoehto ole saattavilla)
 • ostaa tarjoiluja tilaisuuksiin
 • maksaa matkakuluja ja muita toiminnalle tarvittavia kuluja.

Jos et ole varma, voitko jäsenjärjestöavustuksella ostaa tai maksaa jotakin, ota meihin yhteyttä ajoissa asian selvittämiseksi.

Avustuksen saajat allekirjoittavat sopimuksen Monihelin kanssa. Sopimuksesta löytyvät avustuksen käyttöön liittyvät ehdot ja vaatimukset. 

Raportointi

Kun projekti on tehty, avustuksen saaja raportoi projektin toiminnasta (mitä on tehty), projektin tuloksista (miten projekti on vaikuttanut sen kohderyhmään), avustuksen käytöstä (projektin kulut) sekä omasta kokemuksestaan ja kehittymisestään avustuksen saajana. Odotamme myös, että avustuksen saaja mainostaa toiminnan tuloksia Raportointi on pakollinen ja sen pitää tehdä Monihelin Jäsensivujen kautta.

Hakulomake ja aineistot:

Lataa kaikki tarvittavat lomakkeet ja tukimateriaali tästä linkistä yhdellä painalluksella. Aineisto on zip-pakattu ja sisältää useita tiedostoja, joissa opastetaan niiden käyttö.

Hakulomake:

Hakulomake tulee tähän, kun uusi haku aukeaa.

Ohjeita hakuun:

Tähän lomakkeeseen ei voi tallentaa luonnoksia. Tee esivalmistettu hakemus täysin valmiiksi työdokumenttiin ja kopioi tekstit sen jälkeen oheiselle lomakkeelle.

Lataa työdokumentti tästä: