17.11.2022
DigiUp

Digituki | Uusi symboli

Toimitus
Artëm Kuosti
Digituelle on kehitetty uusi symboli! Monihelin DigiUp-hanke on ollut kehitystyössä tiiviisti mukana. Tutustu uusiin symboleihin tässä artikkelissa.

Digituelle on tarjolla uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Symboli on syntynyt lokakuussa 2022 eri sektorien välisen yhteistyön ja asiakaskyselyn tuloksena. Monihelin DigiUp -hanke on ollut aktiivisesti mukana suunnittelutyössä.

Suomessa järjestetään paljon digitukea eri muodoissa: on viranomaisten antamaa tukea sähköisten palveluiden käyttöön, kuntien ja järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Sitä voi saada julkisissa paikoissa, asiointipisteillä ja enenevissä määrin myös etänä ja jopa omassa kodissa. Digituen yhteisenä tavoitteena on auttaa kansalaisia pärjäämään ja osallistumaan tasavertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa sekä hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa on kyse. Symbolin avulla yhä useampi voi löytää digituen pariin. Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä.


Lataa digituen symboli

Tarjolla on kuusi eri versiota Digituen symbolista png-muodossa. Voit ladata ne käyttöösi Sininauhaliiton sivuilta alla olevista linkeistä avaamalla kuvan ja valitsemalla hiiren kakkospainikkeella ”tallenna kuva”.

Digituen symbolista on täysvärinen ja ääriviiva-versiot väreissä sininen, musta, valkoinen. Alla olevat linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

 

Miten voit käyttää digituen symbolia?

  • logo digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
  • kuvituskuva digituesta kertovassa esityksessä
  • symboli palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

 

Taustaa

Digituen symboli on syntynyt DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajatyöskentelyn tuloksena touko-lokakuussa 2022. Symbolin suunnitteluvaiheessa on otettu mukaan digituen asiakkaita ja toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyn avulla. Työryhmässä on pitkään digituen kentällä eri tehtävissä olleita toimijoita Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Digituen symbolin lisäksi on jo ennestään olemassa Digi- ja väestötietoviraston luoma Digitukiverkoston jäsenmerkki, joka puolestaan kertoo organisaation tarjoavan tai kehittävän digitukea ja sitoutuneen digituen eettisen ohjeistuksen noudattamiseen.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.