Työelämä

Teemme töitä yhdenvertaisen työelämän puolesta. Tavoitteenamme on vähentää vieraskielisten ja maahan muuttaneiden esteitä työllistymiselle Suomessa ja haluamme tukea näitä ihmisiä työnhaussa.

Arvot

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten ihmisten työllistyminen on yhteiskunnallisesti yksi tärkeimpiä hankkeitamme. Suomi on ikääntyvä yhteiskunta, jossa suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Siksi meillä on huomattava tarve työperäiseen maahanmuuttoon ja jo Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten ihmisten saamiselle työmarkkinoille.

Tavoitteenamme ovat inklusiiviset työmarkkinat, joissa myös ulkomainen osaaminen tunnistetaan ja sitä arvostetaan, eikä suomen ja ruotsin kielen sujuva osaaminen ole ehto työllistymiselle.

Maahan muuttaneet kertovat keskeisimmiksi haasteikseen työllistymisessä kielitaidon puutteen (80 %), ammatillisten verkostojen puutteen (30 %) ja työkokemuksen puutteen 25 %.  Muita haasteita ovat tiedon puute oman alan töistä, sopivien avoimien työpaikkojen puute, ymmärryksen puute suomalaisten työmarkkinoiden erityispiirteistä tai se, ettei omiin työhakemuksiin tule lainkaan vastauksia, eikä hakija näin ollen tiedä, mikä omassa työnhaussa on vialla.

Tarjoamme Monihelissä vieraskielisille ja maahanmuuttajataustaisille nuorille mahdollisuuksia tulla tutustumaan suomalaiseen työelämään tai esimerkiksi harjoitteluun Monihelissä.

Olemme mukana eri neuvottelukunnissa ja tekemässä vaikuttamistyötä vaikuttamaan maahan muuttaneiden työllistymismahdollisuuksiin. Tuemme myös maahan muuttaneiden työllistymisen edistävää toiminta jäsenjärjestöissämme.

Hyödyllistä tietoa työntekijöiden oikeuksista Suomessa on saatavilla Aluehallintoviraston (AVI) Työsuojeluhallinnon webinaarissa, jonka tallenne on vapaasti katsottavissa. Moniheli osallistuu vastaavan englanninkielisen tilaisuuden järjestämiseen 11.11., johon voit ilmoittautua verkossa.

Töissä Suomessa -hanke

Töissä Suomessa -hankkessa kehitettiin malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Hanketta rahoitti Euroopan rakennerahasto.

Hankkeen aikana Moniheli kohtasi noin 300 korkeasti koulutettua kansainvälistä työnhakijaa 18 kuukauden aikana. Tuimme työnhakua koulutuksissa, vertaismentorointiohjelmassa, CV-klinikoissa, valmennusryhmissä, yksilöohjauksessa ja lukuisissa tapahtumissa. Mentoroijina toimivat omalle alalleen työllistyneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat.

Lähes kaikki osallistujat arvoivat hankkeen auttaneen heitä työnhaussa. Tiedämme ihmisten päässeen sitä kautta töihin ja työharjoitteluun

Hankkeessa tuotetut englanninkieliset materiaalit löydät alta!