Moninaisuuden voima

Moniheli on suomalainen monikulttuurinen verkosto, johon kuuluu yli sata järjestöä. Tuemme maahan muuttaneita, kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta ja edistämme yhdenvertaisuutta.

Tapahtumat

Maanantaina ja tiistaina 1-2.11.2021 klo 9-15
Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki, kellarikerroksessa sijaitsevassa Etsivä+Paja -kokoustilassa
ke 27.10. klo 12–17
Fingo ry Kokoustilat, 6 kerros, Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI

Uutiset

Digitalisaatio on yksi globaaleista megatrendeistä, joka vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kaikkialla maailmassa. Korona-aika edisti digitalisaatiota ja toiminta siirtyi nopeasti etätyöskentelyyn. Tämä ei kuitenkaan koskenut kaikkia samalla tavoin. Jos kaikki eivät pysy muutoksessa mukana, digitalisaatio voi vahvistaa yhteiskunnan eriarvoistumista. Paneelikeskustelussa keskityimme erityisesti vieraskielisiin ja heidän järjestöihinsä tässä muutoksessa.
26.10.2021
OmaPolku-hankkeen Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutus saatiin päätökseen lokakuun alussa ja kokonaisuudessaan koulutus oli menestys. Opinto-ohjaajat oppivat uusia asioita, kuulimme kiinnostavia näkökulmia ja keräsimme hyvää palautetta, kirjoittaa OmaPolku-hankkeen päällikkö Sara Herrala.
18.10.2021
Moniheli ry:n, Sininauhasäätiön ja VVA ry:n sekä Suomen Vuokranantajien yhteistyössä toteuttaman kyselyn tulokset yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalinnasta kertovat, että Suomeen muualta muuttaneet ovat epäedullisessa asemassa vuokramarkkinoilla sekä ulkomaalaistaustansa että muiden päällekkäisten, syrjinnälle altistavien tekijöiden vuoksi. ”Syrjintä on laissa kielletty ja siihen pitää puuttua”, vaatii Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein järjestöjen yhteisessä kannanotossa.
13.10.2021

Hankkeet ja toiminnot

Katto-toiminnan logo.

Katto-toiminnan tavoite on ehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta.

OmaPolku-hankkeen logo.

OmaPolku-hanke tukee maahanmuuttajanuoria toisen asteen koulutuspolun valinnassa.

Terkku-hanke kehittää työskentelymalleja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn.

DigiUp-hankkeen logo.

Hankkeella vahvistetaan digitaitoja sekä annetaan ja kehitetään digitukea, joka olisi selkää ja monikielistä.