30.6.2022
Terkku-hanke

Lasten- ja nuorten terveys

Opiskelijoiden ensimmäinen blogiteksti luettavissa
Essi Mecklin, Petra Rotso, Sara Taulasto
Moniheli
Kirjoittajina toimivat lähihoitajataustaiset uuteen ammattiin pian valmistuvat terveydenhoitajaopiskelijat. Taustalla meillä on useamman vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta monipuolisesti erilaisista työpaikoista. Olemme kiinnostuneita lasten- ja nuorten hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.

Olemme osana Terkku-hanketta

Olemme kolme terveydenhoitajaopiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja osana kevään 2021 Terkku-hanketta. Terkku-hankkeen tavoitteena on kehittää jalkautuvan työn mallia ja antaa tietoa matalalla kynnyksellä tarttumattomista taudeista maahanmuuttajille. Terkku-hanke on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama. Järjestämme verkkotapahtuman yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran kanssa, jossa on aiheena lasten II-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisy ja lasten lihavuuden puheeksi ottaminen ja sen haasteet. Tavoitteenamme on saada asiantuntijoiden avulla Suomessa asuville venäläisten lasten vanhemmille tietoa lasten ja nuorten ylipainoista sekä sen haitoista, kuten II-tyypin diabeteksesta.

Vanhempana voit vaikuttaa lapsesi hyvinvointiin
Ylipaino vaikuttaa lapsen elämään monella eri tavalla. Ruutuajan lisääntymisellä on huolestuttava vaikutus lasten ja nuorten painon kehitykseen. Terveellinen ruokavalio sekä riittävä liikunta ehkäisevät painon nousua.

Lasten ja nuorten lisääntynyt ylipainoisuus
Muutaman viime vuosikymmenen aikana on noussut huolestuttava ilmiö lasten ja nuorten ylipainoisuuden lisääntymisestä. 2-16-vuotiaista pojista 23-27 % ja tytöistä 13–19 % ovat ylipainoisia. Lasten ylipainoisuus jatkuu yleensä aikuisikään asti ja jopa 9/10 ylipainoisesta teini-ikäisestä tulee olemaan ylipainoisia myös aikuisiällä. Tämän vuoksi olisi tärkeää auttaa lasta pääsemään normaalipainoiseksi. Parhaiten lasten painonhallinnassa pystyvät auttamaan lasten ja nuorten vanhemmat.

Lapsi ja nuori lihoo samalla tavalla kuin aikuinen, josenergiaa saadaan enemmän kuin sitä kulutetaan. Yleisimmät syyt tähän yhtälöön ovat huonot ruokailutottumukset sekä lisääntynyt ruutuaika, joka johtaa usein liikunnan vähenemiseen.

Lapsilla ja nuorilla ylipainosta aiheutuvia haittoja on monia, kuten erilaiset sairaudet, joita ovat esimerkiksi II-tyypin diabetes, metabolinen- eli aineenvaihdunnan oireyhtymä ja kohonnut verenpaine. Lapsilla ja nuorilla heidän suuri kokonsa voi aiheuttaa kömpelyyttä, joka rajoittaa leikkeihin ja urheiluun osallistumista. Ylipainoiset lapset voivat joutua helposti kaveriporukan ulkopuolelle ja he ovat normaalipainoisia lapsia useammin kiusaamisen kohteina.

Hyvillä valinnoilla kohti parempaa terveyttä

Kasvavien lasten ja nuorten ylipainoa hoidetaan niin, että ruokailutottumukset muutetaan terveellisiksi ja liikuntaa lisätään. Lapsilla ei käytetä dieettejä, koska myöhemmin lapsella pituuskasvu korjaa ylipainon. Lapsen kuullen ei pidä puhua laihduttamisesta, koska se saattaa lisätä vaaraa sairastua vanhempana syömishäiriöihin.

Lapsen ylipainon korjaamisessa tavoitteena on vähentää ruoista ja juomista saatuja kaloreita tarjoamalla normaalia ruokaa, joka on vähäkalorisempaa. Tavoitteena on säännölliset ateriarytmit lautasmallin mukaan. Sopiva määrä lapsille ja nuorille on 4-6 ateriaa päivässä. Tärkeä periaate on, että vanhemmat vastaavat siitä, mitä lapsi syö, mutta lapsi saa itse päättää, paljonko hän milläkin aterialla syö.

Lasten liikunnassa ensisijainen päämäärä on vähentää istumista ja lisätä aktiivisuutta, kuten vähentämällä lapsen ruutuaikaa.

Ruutuajalla vaikutusta lasten ylipainoon

Ruutuaikaa tulisi olla päivässä maksimissaan 2 tuntia. Kun istuminen vähenee, liikkuminen lisääntyy. Lapset oppivat liikuntatottumukset jo varhain. Vanhempien oma liikunnallinen esimerkki antaa lapsille pohjan liikunnallisten elämäntapojen syntyyn. Vanhempien ja kasvattajien on tärkeää viedä lapsi tutustumaan erilaisiin ulkoiluympäristöihin, kuten metsään ja puistoihin. Lapsen tulee antaa ikätasonsa mukaan itse tutustua lähiympäristöönsä kokeillen ja keksien erilaisia liikkumistapoja. Tärkeää on antaa lapsen kulkea omin jaloin ja päästä tekemään omin käsin.

Liikkuuko lapsesi tarpeeksi?

Alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään 3 tuntiamahdollisimman monipuolisesti. Päivässä pitäisiolla 1 tunti vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta, esimerkiksi hippaleikkejä, uintia tai hyppimistä ja 2 tuntia reipasta ulkoilua tai kevyempää liikkumista, kuten kävelyä tai keinumista. 7-18-vuotiaan lapsen suositus on liikkua vähintään 1,5-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.

Vanhemmilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lapsensa ja nuorensa terveyteen ja tulevaisuuteen. Nuorena opituilla terveellisillä elämäntavoilla on vaikutusta läpi elämän.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.