9.11.2021

Kulttuurivälittäjäkoulutus keräsi yhteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia

Lauren Stevens
Sonja Verkasalo
Terkku-hankkeen kaksipäiväinen kulttuurivälittäjäkoulutus järjestettiin 1.-2.11. Allianssi-talolla Helsingissä.

Kulttuurivälittäjäkoulutus on maahanmuuttajataustaisille ja monikulttuurisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitettu täydennyskoulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli vahvistaa heidän kulttuurisensitiivistä ammattiosaamistaan. Koulutus antoi heille keinoja hyödyntää omaa monikulttuurista taustaansa ja taitojaan työssään. Koulutuksen aikana he saivat työkaluja erilaisten monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen ja heille opetettiin työpaikalla tapahtuvan rasismin käsittelyä.

 

Koulutuksessa käsiteltiin seuraavia aiheita:

 • Esimerkkejä rasismista ja syrjinnästä, joka kohdistuu asiakkaisiin ja potilaisiin
 • Kulttuurien välinen, paraverbaalinen ja sanaton viestintä
 • Kulttuurivälittäjien rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Kulttuurivälittämisen vaiheet ja tavat
 • Tulkkien ja kulttuurivälittäjien ero
 • Miksi kulttuurivälittäjiä tarvitaan
 • Edut siitä, että työpaikalla on kulttuurivälittäjiä
 • Kulttuurivälittäjien toimintaohjeistus
 • Ratkaisemattomia kulttuurillisten erojen vaikutus

 

Koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden on nyt mahdollista työskennellä monikulttuurisuuden asiantuntijoina omissa työyhteisöissään.

 

Koulutuksen fasilitaattori Emma Tamankag työskentelee sairaanhoidon lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus sairaanhoitajan työstä erilaisissa paikoissa. Hän on sekä Heed-yhdistyksen ja Monihelin hallituksen puheenjohtaja. Emma on nähnyt työssään lukemattomia konflikteja, jotka olisi voitu estää kulttuurivälittäjän avulla. Kulttuurivälittäjät ovat välttämättömiä sosiaali- ja terveysalalla ja jalkautuvassa työssä Suomen väestörakenteen muutoksen takia. Saimme paljon näistä kahdesta koulutuspäivästä, Emma sanoo, ja ne vain korostivat tarvetta kulttuurivälittäjäkoulutukselle Suomessa.

 

Koulutukseen kuuluu myös kaksi ja puolituntinen seurantapalaveri keväällä 2022 myöhemmin sovittavana ajankohtana.

 

Koulutukseen osallistui 11 ihmistä, joista kahdeksan edusti järjestösektoria. Siellä oli myös osallistujia julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä korkeakoulu- ja kulttuurisektoreilta. Ikähaarukka oli 22:sta 57:ään vuoteen.

 

Annatusta palautteesta selviää, että:

 • Kaikkien osallistujien mielestä kouluttaja oli hyvä
 • Kaikkien osallistujien mielestä koulutus oli hyödyllinen
 • 91 % osallistujista kertoi oppineensa uusia asioita
 • 91 % osallistujista kertoivat, että he voivat käyttää oppimiaan asioita työssään
 • 82 % osallistujista sanoivat voivansa suositella koulutusta
 • 64 % osallistujista toivoivat pidempää koulutusta

 

Palautelomakkeelle yksi osallistuja kirjoitti, että koulutus tarjosi hänelle “mahdollisuuden tavata monia hienoja ihmisiä” ja että siellä oli “niin paljon hyvää keskustelua, että olisimme voineet puhua tunteja.” Toinen osallistuja kirjoitti, että “se oli täydellistä” ja että kouluttaja oli “erinomainen”. Kaksi osallistujaa kuvasi koulutusta silmiä avaavaksi ja toinen heistä erityisesti liittyen esimerkkeihin useista eri kulttuureista. Eräs osallistuja mainitsi uudet käsitteet, kuten paraverbaalin viestinnän, ja sanoi, että kouluttaja oli “enemmän kuin taitava”. Yksi kommentti kertoi, että koulutus oli erittäin arvokas ja että ohjelma oli loistava. Viimeisenä kohokohtana seuraava kommentti: “Kiitos erittäin paljon, tämä on todella arvokasta työtä, se on erittäin tärkeää ja tulee kovaan tarpeeseen!”

 

Paras osa koulutusta sekä monen osallistujan että Terkun projektikoordinaattori Lauren Stevensin mielestä oli Barnga-peli, joka on Sivasailam Thiagarajanin kirjasta, joka käsittelee kulttuurien yhteentörmäyksiä.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.