24.3.2022
Kannanotto

Kaikkia sotaa pakenevia on kohdeltava johdonmukaisesti

Toimitus
Moniheli
Rasisminvastaista viikkoa vietetään tällä viikolla. Nyt on hyvä aika pysähtyä pohtimaan suhtautumistamme eri taustoista tuleviin pakolaisiin. Toivomme, että Ukrainasta tulleiden kohtaama myötätunto ja solidaarisuus laajenisi koskemaan kaikkia, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan Suomeen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa tehdään tällä hetkellä todella paljon hyvää. Yksityishenkilöt ja yritykset ovat lahjoittaneet miljoonia euroja ukrainalaisten auttamiseen. Vaatteita, tarvikkeita ja aikaa ollaan valmiita antamaan valtavasti. Seuraamme tätä toimintaa Monihelissä suurella ilolla ja ylpeydellä. 

Samaan aikaan näemme ristiriitaiset reaktiot, joita tilanne herättää ympärillämme. Jäsenjärjestömme edustavat useita kansallisuuksia ja kulttuureita, jotka ovat kärsineet konflikteista ja joiden kansalaiset ovat joutuneet pakenemaan kotimaastaan Suomeen. Nämä ihmiset ymmärtävät ukrainalaisten tilanteen paremmin kuin moni muu, ovathan he itse myös paenneet sodan keskeltä. Yhteiskunnallinen keskustelu kuitenkin täyttyy tällä hetkellä lausunnoista, joissa ukrainalaisten kohtaama myötätunto perustellaan kärjistämällä stereotypioita muista pakolaisista. Kenenkään ei pitäisi tuntea, että hänen hätäänsä vähätellään ihonvärin tai etnisyyden perusteella. 

Ymmärrämme nämä tunteet. Myös Moniheli on reagoinut Ukrainan tilanteeseen voimakkaammin kuin aikaisempiin kansainvälisiin konflikteihin. Toimintamme reflektointi on saanut meidät huomaamaan rakenteellisen rasismin ja valikoivan empatian, jota olemme itse harjoittaneet ja joka vaikuttaa myös Monihelin päätöksentekoon. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään tällä viikolla. Nyt on erityisen hyvä hetki pohtia niitä kulttuuriimme juurtuneita ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat toimintaamme tahtomattammekin. Vain myöntämällä ja tunnistamalla toimintamme valikoivuuden voimme muuttua ja kehittyä. Kannustamme yhteiskunnallisia toimijoita kyseenalaistamaan rohkeasti omia olettamuksiaan ja tarkastelemaan toimintaansa systemaattisesti. 

On hienoa, että niin monet ovat aktivoituneet auttamaan ukrainasta saapuvia pakolaisia. Konfliktin saapuminen omalle mantereellemme on ymmärrettävästi herättänyt monet suomalaiset pohtimaan omia arvojaan, ja samalla herkistänyt meidät reagoimaan Ukrainan tilanteeseen voimakkaasti. Tilanteesta seurannut empatian ja solidaarisuuden aalto on voimakas merkki suomalaisten kyvystä välittää ja auttaa. Kaikkien ihmisten hätä ja kärsimys ovat saman arvoisia. 

Me Monihelissä toivomme, että tämän kokemuksen myötä pystymme jatkossa samaistumaan muiden hätään entistä paremmin, ja olemme sitä kautta valmiimpia auttamaan ihmisiä ihmisinä riippumatta heidän lähtömaastaan. Maailmassa on tällä hetkellä käynnissä useita konflikteja, ja niistä pakenevat ihmiset tarvitsevat turvapaikan. Pakolaisten vastaanotolla on heidän kotoutumisensa kannalta olennainen rooli. Myönteisellä ilmapiirillä varmistamme, että kaikilla pakolaisilla on tasavertainen mahdollisuus kotoutua ja osallistua suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Toivomme, että tapamme suhtautua pakolaisiin muuttuisi tämän kriisin myötä pysyvästi solidaarisemmaksi. 

 

Moniheli ry

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.