20.3.2023

Kaikki mitä sinun pitää tietää eduskuntavaaleista

Toimitus
Ennakkoon voi äänestää 22.–28.3. Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Tästä infopaketista löydät kaikki perustiedot vaaleista sekä muita resursseja suomeksi, englanniksi, ja muillakin kielillä. Tutustu ja jää eteenpäin!

Tämän blogi löytyy englanniksi, venäjäksi (PDF) ja arabiaksi (PDF). Jos käännät tämän toiselle kielellä, ilmoita meille, niin jaamme sen mielellämme.

Miksi äänestää eduskuntavaaleissa?

Äänestämällä vaikutat siihen, millainen eduskunta ja hallitus Suomessa muodostuu seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Vaaleissa äänestäminen on oikeus ja kansalaisvelvollisuus, mutta se ei ole pakollista. Voit äänestää eduskuntaan sellaisen päättäjän, joka edistää sinulle tärkeitä asioita ja arvoja. Poliittiset päätökset Suomessa koskevat kaikkia, myös ihmisiä, jotka eivät äänestä vaaleissa!

Löydät tietoa vaaleista eri kielillä täältä: https://vaalit.fi/tietoa-eduskuntavaaleista-eri-kielilla

Mikä on eduskunta?

Eduskunta on Suomen parlamentti. Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa, jotka muodostavat eduskunnan. Kansanedustaja on lainsäätäjä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, alueensa edustaja ja kansainvälinen toimija. Eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi voi pyrkiä melkein kuka tahansa äänioikeutettu henkilö. Neljän vuoden ajan eduskuntatehtävät ovat kansanedustajan täysiaikainen työ.

Mitä eduskunta tekee?

Eduskunta päättää Suomen laista, eli Suomessa voimassa olevat oikeudet (mitä saa tehdä) ja velvollisuudet (mitä pitää tehdä, mitä ei saa tehdä). Kaikkien, jotka asuvat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja.

Eduskunta päättää myös valtion talousarviosta (eli budjetista), eli mihin käyttää rahaa, joka tulee veroista.

Eduskunta valitsee pääministerin ja valvoo häntä ja hänen valitsemia ministereitä (eli hallitus).

Eduskunta hyväksyy kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa EU-asioihin.

Saanko äänestää?

Voit äänestää eduskuntavaaleissa, jos olet Suomen kansalainen (Suomen passi) ja jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 2.4.2023.

Miten päätän, ketä ehdokasta äänestän?

Äänioikeus on henkilökohtainen, eli jokainen päättää itse, ketä äänestää. Tämä päätös on salainen: kukaan ei saa tietää, ketä ehdokasta olet äänestänyt (vaalisalaisuus). Saat tietenkin halutessasi kertoa muille, ketä äänestit.

Eduskuntavaaleissa voit äänestää oman vaalipiirisi ehdokasta.

Vaalikoneiden avulla voit löytää sinulle sopivimman ehdokkaan vastaamalla kysymyksiin, joita vaalikone vertaa ehdokkaiden vastauksiin.

Vaalikoneita on useita erilaisia kuten YLE:llä, MTV:llä, Helsingin Sanomilla, Hufvudstadsbladetilla, maakuntalehdillä. Joillain järjestöillä on myös vaalikoneita, jotka keskittyvät järjestölle tärkeisiin teemoihin, esim. duunitorin vaalikone, nuorten vaalikone. YLE:n vaalikoneeseen voi vastata kotimaisten kielten lisäksi englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi: https://vaalit.yle.fi/vaalikone/eduskuntavaalit2023/

Huomaa, että vaalikoneen antamat tulokset ovat vain ehdotuksia. Jos vastaat useampaan vaalikoneeseen, saatat saada tulokseksi jokaisesta vaalikoneesta eri ehdokkaita ja puolueita.

Mikä on vaalipiiri?

Eduskuntavaaleissa voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta. Vaalipiirisi lukee äänioikeusilmoituksessa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja. Voit myös lukea äänioikeusilmoituksen kirjautumalla https://www.suomi.fi/viestit -palveluun.

Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti. Vaalipiirit ovat Lapin, Oulun, Vaasan, Keski-Suomen, Savo-Karjalan, Satakunnan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Helsingin ja Ahvenanmaan vaalipiiri.

Vaalipiirijaon avulla varmistetaan, että myös harvaan asutut alueet ovat edustettuina eduskunnassa. Eduskunnan 200 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken sen mukaan, kuinka paljon Suomen kansalaisia asuu kussakin vaalipiirissä. Näin ollen eduskunnassa on samassa suhteessa edustajia joka vaalipiiristä, kun Suomessa asuu kansalaisia joka vaalipiiriin kuuluvissa kunnissa.

Onko ehdokkaan puolueella väliä?

On! Vaikka eduskuntavaaleissa äänestät henkilöä ehdokkaan numerolla, äänesi lasketaan ehdokkaan puolueelle tai vaaliliitolle. Vaaliliitot saavat osuuden vaalipiirissä jaettavista paikoista, suhteessa siihen, kuinka suuren osan kaikista äänistä heidän listallansa olevat ehdokkaat ovat saaneet. Samalla jokaisen vaaliliiton ehdokkaat laitetaan äänimäärän mukaiseen järjestykseen ja paikat jaetaan vertailulukujärjestyksessä. Siksi sinun on tärkeä tietää, mitkä asiat ovat valitsemasi ehdokkaan puolueelle tärkeitä, ja mitä asioita puolue ajaa.

Lähes kaikki puolueet ovat laatineet eduskuntavaaleja varten vaaliohjelman. Vaaliohjelmat ja vaalikampanjat löytyvät puolueiden omilta verkkosivuilta. Puolueet ja niiden nettisivut löytyvät täältä: https://vaalit.fi/rekisteroidyt-puolueet

Miten voin äänestää?

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys järjestetään 22.–28.3., ja tarvitset mukaasi vain henkilöllisyystodistuksen. Lue lisää äänestämisestä ennakkoon: https://vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon

Tällä videolla näytetään, miten äänestäminen ennakkoon sujuu: https://www.youtube.com/watch?v=UQ9fqwpPg80

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Paikka ilmoitetaan äänioikeusilmoituksessa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja.

Jos sinulla on käytössä Suomi.fi-viestit, saat ilmoituksen Suomi.fi-viesteihin. Ota käyttöön Suomi.fi-viestit.

Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä alueesi keskusvaalilautakuntaan. Lautakunnan puhelinnumero on äänioikeusilmoituksessa.

Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka äänioikeusilmoitus ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä, jos esimerkiksi äänestät ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoitus nopeuttaa äänestystoimitusta.

Jos asut pysyvästi ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseesi. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023, joten lähetä se ajoissa. Lisää tietoa: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

 

Teksti: Elisa Pokkinen

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.