Raportointi

Projektin toteutuksesta ja tuloksista

Kun projekti on valmis, tulokset esitetään neljässä osassa:

  1. Projektin toiminnot
  2. Tulokset
  3. Kokemukset avustuksen saajana
  4. Kulut

Lue ensin tämä lomake alusta loppuun ja kerää tarvittavat tiedot ja asiakirjat, ennen kuin alat täyttämään lomaketta. Ota esiin avustussopimuksesi ja sen liitteet (alkuperäinen hakemus ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset) ja projektin arviointitiedot, mitä olet kerännyt projektin aikana ja/tai lopussa (osallistuja- ja tapahtumamäärät projektin toteuttamisesta, palaute ja indikaattoritiedot projektin tuloksista). 

Tämän sivun lomaketta varten et tarvitse vielä projektin talouteen liittyvät asiakirjat (seurantabudjetti, kuitit). Projektin kuluista raportoidaan tämän lomakkeen jälkeen.