Tietoisuus diabeteksesta arabiankielisessä yhteisössä

Moi, olemme Evaline, Parbati, Bipin ja Grace, sairaanhoitajaopiskelijat Laurea-ammattikorkeakoulusta. Meillä oli Mirsal ry:n kautta yhteisöllisen jalkatuvan työn ohjelma, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta diabeteksesta arabiankielisessä yhteisössä Suomessa.
Bipin Khanal, Evaline Kahugu, Grace Mongui, Parbati Joshi
Mirsal ry

Tausta 

Diabetestietoisuuden avulla ihmiset saavat tietoa mahdollisista oireista ja tavoista vähentää riskiä sairastua esidiabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen, joita molempia voidaan ehkäistä tai viivästyttää. Diabeteksen syynä voivat olla geneettiset tekijät, mutta myös muilla tekijöillä, kuten liikalihavuudella, nopealla kaupungistumisella ja liikunnan puutteella, on merkittävä rooli (Badran, 2012). 

 

Projektin tavoitteet 

Tietoisuuden avulla ihmiset voivat oppia mahdollisista oireista ja tavoista vähentää riskiä sairastua esidiabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen, joita molempia voidaan ehkäistä tai viivästyttää. Projektin tavoitteena oli auttaa yhteisöä ymmärtämään paremmin diabetesta sairauden seurannassa ja hoidossa. 

 

Oman oppimisen tavoitteet 

  • Antaa yhteisölle tietoa, taitoja ja luottamusta diabeteksen menestyksekkääseen hoitoon ja/tai ennaltaehkäisyyn 
  • Luoda luottamusta meidän ja yhteisön jäsenten välillemme, jotta voimme kasvattaa avoimuutta tiedon avulla 
  • Yhdistää opittu teoria käytäntöön 
  • Kehittää ja vahvistaa vertais- ja tiimityöskentelyä tulevia projekteja varten 

 

Yhteisöllisen jalkatuvan työn ohjelma 

Olimme neljän opiskelijan ryhmä, ja tehtävämme oli jaettu tasan. Aloitimme hankkeen suunnittelu- ja toteutusprosessin Zoom-kokouksella Mirsal ry:n puheenjohtajan kanssa. Olimme myös tiiviissä yhteydessä hankekoordinaattoriin, ja yhteydenpito osapuolten välillä oli mielestämme erinomaista. Ensimmäisessä vaiheessa saimme lisätietoja kohderyhmästämme, mukaan lukien kulttuuriset näkökohdat ja krooniseen sairauteen diabetekseen liittyvän tiedon taso. Hankkeen päätavoitteet olivat lisätä tietoisuutta diabeteksesta arabiyhteisössä ja auttaa yhteisöä ymmärtämään, hallitsemaan ja seurataan diabetesta. Suunnittelimme kohderyhmällemme kahden tunnin mittaisen jalkatuvan työn ohjelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarjosimme myös vapaaehtoisia verensokerin ja verenpaineen tarkistuksia sekä diabeteskoulutusta ja -tiedotusta. 

 

Työkalut ja tilat 

Tarvitsimme verenpainemittarin, verensokerimittarin ja esitteitä sairaudesta, jotta saimme tavoitteemme toteutettua. Kuljetus- ja ruokakustannukset sekä projektin sijainnin helpotti Moniheli. 

 

Keskustelu 

Strategiat luottamuksen rakentamiseksi maahanmuuttajien ja terveydenhuollon tarjoajien välille osoitettaisiin harjoittamalla henkilökunnan kulttuuritietoisuutta. Maahanmuuttajille olisi tärkeää saada Informatiivisia esitteitä vastaanottavan maan terveydenhuoltojärjestelmästä. Henkilökunnan ja potilaiden väliset myönteiset suhteet ja hoidon jatkuvuus ovat osa hyviä käytäntöjä. Maahanmuuttajien tavoittamiseksi ja heidän tiedottamisekseen olisi järjestettävä lisää Terkun kaltaisia jalkautuvan työn hankkeita. 

  • Kielimuurit, tietoisuuden puute ja kulttuurierot ovat eräitä haasteita, joita maahanmuuttajat kohtaavat kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. Maahanmuuttajilla voi esimerkiksi olla erilainen käsitys tietystä sairaudesta ja sen hoidosta. 
  • Tietoisuuden lisääminen ja jatkuva keskustelu kroonisista sairauksista on tärkeää maahanmuuttajien kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi. 
  • Pystyimme luomaan yhteyden yhteisöön ja tarjoamaan ja jakamaan tietoa diabeteksesta, joka ei ollut joillekin jäsenille kovin tuttua tai selvää. Saavutimme tavoitteemme. Saimme käytännön tietoa siitä, miten hankkeita tehdään. Jotta projekti onnistuisi, se vaatii kovaa työtä, intohimoa ja sitoutumista kaikilta hankkeen jäseniltä. 
  • Tiimityö vaatii paljon kärsivällisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Sitoutuminen ja toistensa kunnioittaminen ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta projekti onnistuu. Erilaiset aikataulut ja huono viestintä voivat olla suuri este. 

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.