Iäkkäiden maahanmuuttajanaisten tietoisuus hemoglobiinista

Tässä projektissa testataan hemoglobiinia ja lisätään tietoisuutta siitä maahanmuuttajataustaisten iäkkäiden naisten keskuudessa. Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat yhdessä Monaliiku ry -nimisen järjestön kanssa. Monaliiku ry toimii monikansallisten naisten hyväksi antamalla heille mahdollisuuden olla aktiivisempi yhteiskunnassa sekä edistämällä naisten ja tyttöjen hyvinvointia liikunnan avulla taustasta, uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta.
Kelly Suh, Lucy Mararia, Tonisa Shrestha
Monaliiku ry

Hemoglobiinitesti on tarkoitettu mittaamaan veressä olevan hemoglobiinin määrää. Hemoglobiini on tietynlainen punasoluissa oleva proteiini, joka kuljettaa happea elimistön elimiin ja kudoksiin ja kuljettaa hiilidioksidia elimistä ja kudoksista takaisin keuhkoihin uloshengityksen yhteydessä. Jos henkilö tekee hemoglobiinikokeen ja tulokset osoittavat, että hänellä on alhainen hemoglobiinipitoisuus, se tarkoittaa, että punasoluja on vähän, mikä johtaa anemiaan. On hyvä tietää, että anemia voi johtua myös muista syistä, kuten vitamiinien puutteesta, verenvuodosta ja kroonisista sairauksista. Hemoglobiinitesti voi myös osoittaa normaalia korkeampaa hemoglobiinia, mikä voi johtua verisairaudesta, polysytemiasta, korkealla asumisesta, tupakoinnista ja myös nestehukasta. 

 

Projektin päätavoitteena on lisätä tietoisuutta alhaisesta tai korkeasta hemoglobiinipitoisuudesta ja auttaa osallistujia ymmärtämään sitä paremmin. Tavoitteena on neuvoa ja kouluttaa tietyn ikäisiä naisia, jotta he tietäisivät, miksi on hyvä aina tarkistaa hemoglobiininsa. Joillakin Suomessa asuvilla ulkomaalaistaustaisilla iäkkäillä naisilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoa siitä, mikä hemoglobiini on ja miksi sen tarkistaminen on tärkeää sekä siitä, miten he voivat auttaa pitämään hemoglobiininsa vakaana. 

 

Oman oppimisen tavoitteet projektin aikana: 

  • Kouluttaa naisia erilaisista hemoglobiinipuutoksista 
  • Tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa tulevissa projektissa 
  • Yhdistää opittu teoria käytäntöön 
  • Kehittää ja vahvistaa vertais- ja tiimityöskentelyä tulevia projekteja varten 
  • Työskennellä sairaanhoitajina monikulttuurisen ihmisryhmän kanssa sekä vahvistaa suomen kielen taitoa projektin aikana 
  • Luoda luottamusta meidän ja yhteisön jäsenten välille ja kasvattaa avoimuutta tiedon avulla 

 

Suunnitelman toteuttaminen 

Kun saimme tietoa yhteistyöjärjestöstämme, aloimme työstää suunnitelmaamme. Koska ryhmässämme on kolme jäsentä, tehtävät jaettiin keskenämme. Keksimme aiheen, jonka aiomme toteuttaa. Lähetimme sähköpostia Monaliiku ry:lle, kerroimme suunnitelmastamme ja sovimme toteutuksen ajankohdan. He hyväksyivät tyytyväisinä ja pitivät projektisuunnitelmastamme. Teimme myös PowerPoint-esityksen, esitteitä ja palautelomakkeen toteutusta varten. 

 

Jotta projekti onnistuisi, tarvitaan projektisuunnittelua, joka sisältää resurssien, aikataulujen, aikataulun ja budjetin arvioinnin. Suunnitelman mukaan arvioituja resursseja olivat henkilöresurssit, hemoglobiinimittari, järjestön toimisto, sähköpostiviestintä, Zoom, netti tiedonhakuun, jolloin hankkeen taloudellisia kustannuksia vähennettiin mahdollisimman paljon. Tässä projektissa Moniheli ry auttoi meitä budjetin kanssa. Toteutuspäivää varten arvioimme noin 150 euroa, mutta kulut olivat noin 100 euroa, joka sisältää lounaan, kuljetuksen, joitakin hedelmiä, mehuja ja terveellisiä välipaloja. Hemoglobiinimittarin ja muut välineet saimme opettajaltamme Emmalta. 

 

Toteutuspäivä oli 31. maaliskuuta 2022 klo 12.30-14.30. Tämä päivämäärä oli meille sopiva, koska meillä oli riittävästi aikaa suunnitella ja toteuttaa tapahtuma. Tilaisuus pidettiin Monaliiku ry:n toimistolla osoitteessa Mäkelänkatu 54 A, 3. kerros. Ohjelmamme kesti 2 tuntia, joka sisälsi aluksi PowerPoint-esityksen, sitten tehtiin hemoglobiinitestit, neuvoimme osallistujia saadun tuloksen mukaan ja lopuksi keräsimme palautetta. 

 

Tapahtumassa oli 15-20 osallistujaa. Lähes kaikkien hemoglobiini oli normaalilla alueella eli 117-155 g/l. Heidän kasvoillaan näkyi ilo ja hymy. Kaiken kaikkiaan ohjelma oli onnistunut, ja saimme hyvää palautetta sekä osallistujilta että järjestöltä.

 

Näyttöön perustuva tieto maahanmuuttajien kroonisia sairauksia Suomessa 

Vaikka maahanmuuttajat kärsivät samoista sairauksista kuin suomalaiset, sairauksien vakavuus vaihtelee etnisyyden, iän ja sukupuolen mukaan. Merkittäviä terveysongelmia ja riskitekijöitä esiintyy erityisesti väestöissä, joissa on paljon maahanmuuttajia. Kroonisten sairauksien neuvontapalvelut perusterveydenhuollossa vaativat kulttuurista mukauttamista, jotta ne tavoittavat maahanmuuttaja-asiakkaat. Maahanmuuttajien erilaiset taustat, kulttuurit ja koulutustasot aiheuttavat heille riskin epätasa-arvoisesta kohtelusta, joka liittyy palvelujen käyttöön ja huonoihin terveystuloksiin. Lisäksi maahanmuuttajien kanssa työskentelevien perusterveydenhuollon tarjoajien on oltava kulttuurisesti tietoisia ja päteviä voidakseen tarjota asiakaslähtöisiä palveluja. 

 

Luottamuksen rakentaminen maahanmuuttajien ja terveydenhuollon tarjoajien välille voi olla haastavaa mutta ei mahdotonta. Luottamuksen rakentaminen edellyttää yhteisöjen moninaisuuden ymmärtämistä ja yhteisöjen sitouttamista, mikä tarkoittaa yhteisöjen ottamista mukaan päätöksentekoon ja siihen, miten palveluja kehitetään ja tarjotaan. Se voidaan toteuttaa parantamalla koulutuksen, työllisyyden ja muiden sosiaalisten tekijöiden saatavuutta. 

 

Maahanmuuttajilla on monia haasteita terveyspalveluiden suhteen, sillä he eivät aina luota terveyspalveluihin, ja he kamppailevat kielimuurien ja terveydenhuoltojärjestelmän lukutaidon kanssa. Tämän vuoksi he epäröivät käyttää palveluja ja ovat tietämättömiä kroonisista sairauksista ja niiden ehkäisystä. Kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi terveydenhuollon työntekijöiden on ensinnäkin tunnustettava, että maahanmuuttajat eroavat toisistaan sosiaalisten, kulttuuristen ja uskonnollisten normien osalta, ja toimittaa näiden mukaisesti. Tietoisuutta kroonisista sairauksista olisi edistettävä väestötasolla. Maahanmuuttajien olisi saatava terveyskoulutusta, koska se antaa valmiudet saada, ymmärtää, kommunikoida ja soveltaa terveystietoa henkilökohtaisten elämäntapariskien ehkäisemiseksi. 

 

Projektityö oli valtava menestys. Aluksi suhtauduimme siihen hieman skeptisesti, koska meillä ei ollut aiemmin ollut tämäntyyppistä jalkautuvaa työtä. Toteutuspäivänä siitä tuli kuitenkin hyvin mielenkiintoista. Olimme aluksi hermostuneita ennen kuin aloitimme, mutta sen jälkeen, kun aloitimme, kaikki sujui sujuvasti. Tämä jalkautuva työ osoittautui hyvin tärkeäksi, sillä huomasimme, että joillakin tapaamistamme naisista ei ollut aavistustakaan siitä, mitä hemoglobiini on, ja oli hyvä tietää, että kaikki tieto, jota annoimme heille, todella auttoi heitä. 

 

Tämä projekti on todella täyttänyt kaikki odotuksemme ja tavoitteemme. Se on todella kehittänyt tiimityöskentelytaitojamme. Se on myös saanut meidät työskentelemään monipuolisen ja monikulttuurisen tiimin kanssa. Tämä projekti paransi myös jotenkin kielitaitoamme. Olemme myös pystyneet todella syventämään tietojamme aiheestamme, joka oli hemoglobiini.  

 

Kirjoittajat ovat Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.