23.11.2021

Tärkeitä päätöksiä Monihelin syyskokouksessa 20.11.

Nora Luoma
Monihelin syyskokouksessa hyväksyttiin järjestön toimintasuunnitelma ensi vuodelle, joka sisälsi myös strategian seuraaville kolmelle vuodelle. Kokouksessa myös valittiin uudet hallituksen jäsenet vapautuville paikoille.

Monihelin syyskokous järjestettiin lauantaina 20.11. sekä paikan päällä Pasilassa Kadian toimitiloissa että verkossa. Tilaisuus oli myös täysin kaksikielinen. Äänestykset järjestettiin sähköisesti viime vuoden tapaan ja digitaaliset työkalut ja yhteydet toimivat hyvin.

Kokouksen asialistan yhtenä keskeisimmistä kohdista oli uuden kolmivuotisen strategian hyväksyminen. Vuosien 2022–2024 strategian painopistealueet ovat

  • Verkoston aktivoiminen
  • Yhdenvertaisuuden vahvistaminen
  • Kumppanuuteen panostaminen.

 

Haluamme tulevina vuosina järjestää enemmän tapaamisia ja tilaisuuksia yhteistyölle ja toivomme yhteisiä hankkeita jäsenjärjestöjen välillä ja muiden sidosryhmien kanssa. Pyrimme vahvistamaan yhdenvertaisuutta tarjoamalla itse tietoja ja koulutusta selkeästi ja ajallaan ja toisaalta aktiivisella vaikuttamistyöllä yhteiskunnallisesti.

Monihelin vuoden 2022 toimintasuunnitelma esiteltiin vaihe vaiheelta kokoukseen osallistuneille. Monihelin jokaisen eri toimintamuodon ja hankeen päällikkö esitteli sekä suunnitelmansa yleisesti että ensi vuoden numeeriset tavoitteet ja vastasi yleisön kysymyksiin. Kokous hyväksyi sekä Toimintasuunnitelman että talousarvion. Toimintasuunnitelma löytyy verkosta suomeksi ja englanniksi.

Syyskokouksessa valittiin myös uusia jäseniä avautuville hallituspaikoille. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sandra Imran Alsouse Mirsal ry:stä ja Tatiana Solovieva Globe Art Pointista, ja varajäseniksi valittiin Mohammed Laraki (Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry), Josephine Atanga (WODESS ry) ja Joseph Ombina (Kefiso ry). Muiden hallituksen nykyisten jäsenten kausi jatkuu myös ensi vuoden ja puheenjohtajana jatkaa HEED ry:n Emma Tamankag.

Kiitos kaikille syyskokoukseen osallistuneille. Ensi vuodesta on tulossa hyvä!

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.