1.11.2021

OmaPolku-hanke etsii projektipäällikön vanhempainvapaan sijaista – hae 21.11. mennessä!

Toimitus
OmaPolku-hanke etsii hankkeen viimeiselle toimintavuodelle projektipäällikön vanhempainvapaan sijaista.

Moniheli on suomalainen monikulttuurinen verkosto, johon kuuluu yli sata järjestöä. Tuemme maahan muuttaneita, kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta ja edistämme yhdenvertaisuutta.

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden vanhempien valmiuksia tukea nuorta sekä opinto-ohjaajien kulttuurisensitiivisiä taitoja kohdata maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän vanhempiaan ohjaustyössään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää maahan muuttaneiden vanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee peruskoulun jälkeistä koulutuspolkuaan. Hankkeen toimintamuotoja ovat omakielinen vertaistoiminta maahan muuttaneille vanhemmille, opinto-ohjaajille suunnattu pilottikoulutus ja yhteistyöfoorumit.

OmaPolku etsii

OmaPolku-hanke etsii nyt hankkeen viimeiselle toimintavuodelle projektipäällikön vanhempainvapaan sijaista. Vanhempainvapaan sijaisuus alkaa 3.1.2022 ja päättyy 16.11.2022. Työsuhde jatkuu hyvin todennäköisesti hankkeen loppuun asti 31.12.2022 hoitovapaan sijaisuudella. OmaPolku-toiminnalle haetaan pysyvää rahoitusta hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana.

Projektipäällikön tehtäviä ovat mm.

 • Hankkeen suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen
 • Hankkeen toiminnan ja tuloksellisuuden seuranta, arviointi ja raportointi
 • Hankkeen taloudesta ja sen seurannasta vastaaminen
 • Hankkeen ohjausryhmätoiminnasta vastaaminen
 • Esihenkilötehtävät
 • Viestintä ja yhteistyökumppanuudet
 • Vertaisohjaajien ja muun hankehenkilöstön rekrytointi, koulutus ja perehdytys
 • Vertaistoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Opinto-ohjaajien Kulttuurisensitiivinen ohjaus -koulutuksen juurruttaminen
 • Yhteistyöfoorumien suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyöfoorumimallin luominen
 • Pysyvän OmaPolku-toiminnan suunnittelu ja rahoituksen hakeminen

Etsimällämme projektipäälliköllä on

 • Työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • Tehtävään soveltuvaa vähintään ammattikorkeakoulutasoista koulutusta
 • Kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Hyvä suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen)
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Hyvä organisointi- ja paineensietokyky
 • Hyvät IT-taidot
 • Eduksi katsotaan STEA- rahoitteisten hankkeiden, koulumaailman ja monikulttuurisuuden tuntemus

Moniheli tarjoaa

 • Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä sekä edistää koulutuksellista yhdenvertaisuutta Suomessa
 • Kaksikielisen työyhteisön – suomi ja englanti ovat työkieliä
 • Joustavan, innostavan ja monikulttuurisen työyhteisön Helsingin Kalasatamassa
 • Mahdollisuuden etätöihin
 • Kokoaikatyön (37,5 h/vko), työ sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkan

Hakeminen ja lisätiedot

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 21.11. klo 23:59 mennessä osoitteeseen jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään hankkeen nimi ja tehtävä, johon haet.

Lisätietoa tehtävästä saat puhelimitse OmaPolku-hankkeen projektipäälliköltä Sara Herralalta (puh. 050 5434 575) to 4.11. klo 13-15 ja to 11.11. klo 13-15 sekä sähköpostilla sara.herrala@moniheli.fi.

Lisätietoa OmaPolku-hankkeesta.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.