24.11.2022

Nuoret kuulevat, kun heistä puhutaan

Toimitus
Abdirahim Hussein
Vapaa-ajan tekemisen tärkeys, yksilöllinen kohtelu ja tapa puhua nuorista; tässä muutama esimerkki Mikki Sulle-hankkeen nuorten dialogitilaisuuksissa esiin nousseista aiheista. Hanke on tulossa päätökseen, joten on aika nostaa esiin nuorilta opittua.

 Nuoriin liittyvä yhteiskunnallin keskustelu ei kuule nuoria
 itseään, toiseuttaa ja loukkaa nuoria 

Mikki Sulle on Monihelin pilottihanke, joka pyrkii vahvistamaan kahteen kulttuuriin kasvavien nuorten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Nuoret ympäri Suomea ovat päässeet tutustumaan ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohtimaan, kuinka dialogia nuorten ja yhteiskunnan välillä voisi parantaa. Nuorten kanssa on keskusteltu osallisuudesta ja siitä mitä se tarkoittaa ja merkitsee. Keskustelussa esiin nousseet aiheet ovat ulottuneet nuorten huolista tulevaisuuden toiveisiin. Tilaisuudet ovat tavoittaneet 181 15–24-vuotiasta nuorta ympäri Suomen. Keskusteluihin on osallistunut monimuotoinen joukko nuoria eri etnisistä ryhmistä ja taustoista. Tämä kuvastaa myös arjen todellisuutta, jossa nuoret eivät liiku tai keskustele vain oman etnisen ryhmänsä kanssa.  

Keskusteluissa on nousut esiin nuorten huoli päihteistä, niiden käytöstä ja vaikutuksesta ja siitä tunteesta, ettei omiin asioihin pysty vaikuttamaan. Erityisesti puhuttanut on se, kuinka nuorten väkivallasta uutisoidaan. On tärkeä ymmärtää, kuinka tämä uutisointi vaikuttaa myös nuoriin itseensä; epävarmuus ja pelko kasvaa ja nuorten välinen luottamus vähenee. Nuoret eivät ole tämän keskustelun ulkopuolella vaan kuulevat ja lukevat myös heistä kirjoitettua ja sanottua. Negatiivisesti väryttynyt keskustelu ryhmästä tai yksilöistä johon nuoret identifioituvat on vahingollista nuorille itselleen.  

Hankkeen kohderyhmän nuoriin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyy vahvasti myös nuorista käytetty termistö. Termien käytössä tarkkuus on tärkeää. Maahanmuuttaja on henkilö, joka on aktiivisesti muuttamassa maasta toiseen. Suomessa kasvanut henkilö ei sitä ole. Termin ‘maahanmuuttajanuori’ käyttö henkilöstä, joka on syntynyt ja kasvanut Suomessa korostaa nuorten jakoa yhteiskuntaan tiiviisti kuuluviin ja kuulumattomiin pelkästään ulkonäön perusteella.  

Nuoret toivovat enemmän heille suunnattua vapaa-ajan toimintaa. Tämän lisäksi he toivovat, että heidät kohdattaisiin yksilöinä. He kaipaavat kuuntelua ja ymmärrystä niin viranomaisilta kuin vanhemmilta. Tämän he toivoisivat johtavan parempaan keskustelukulttuuriin, jossa he voisivat kokea tulevansa kohdatuksi ja kuulluksi heitä tuomitsematta.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.