10.3.2020
Moniheli-avustuksen 2020 projekteissa esillä

Naisten voimaannuttaminen, työllistyminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset

Tutustu niihin tästä
Toimitus
Moniheli jakaa jäsenjärjestöilleen yhteensä 76 000 euroa avustusta vuoden 2020 aikana toteutettaville pienmuotoisille projekteille. Nämä projektit edistävät maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten kotoutumista, osallistamista ja hyvinvointia, tai parantavat suhteita eri väestöryhmien välillä.

Moniheli-avustus tukee näin haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tarkoitettua ruohonjuuritoimintaa sekä järjestölähtöisten, innovatiivisten kotoutumista tukevien lähestymistapojen kehittämistä, ja samalla tukee pienten maahanmuuttajajärjestöjen osaamista projektisuunnittelussa ja -hallinnossa sekä palveluntarjoajina.

Tänä vuonna naiset, perheet ja nuoret ovat jälleen projektien merkittävimpiä kohderyhmiä, ja projektien toimintaan kuuluu laajaa kirjo teemoja ja aiheita. Monissa projekteissa tehdään paljon yhteistyötä, ja niistä laajinta yhteistyötä tehdään kroonisiin sairauksiin ja työoikeuksiin liittyvissä projekteissa mm. suurempien suomalaisten järjestöjen kanssa.

Maahan muuttaneita naisia tuetaan Moniheli-avustuksella eri elämäntilanteissa. Amal ry kannustaa musliminaisia osallistumaan ja vaikuttamaan Näe minut -projektillaan ja Kafaalo hyväntekeväisyys ryvoimaannuttaa somalityttöjä kerhotoiminnalla. Maahanmuuttajanaisille tarkoitettua paikallista toimintaa järjestää myös Sahan-seura ry Vantaalla. Finn-Mamu Monikulttuurinen ry:n toiminta keskittyy syrjäytyneiden ja kuntoutumistarpeessa olevien maahanmuuttajanaisten ja -äitien mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja Suomen Itä-Afrikan tuki ry tarjoaa somalin kielellä vertaistukitoimintaa äideille ja sadutusta lapsille.

Kulttuurien kohtaaminen on useimpien projektien ytimessä: Suomi uutena kotimaana ry jatkaa aiempina vuosina kehittämäänsä kotoutumis- ja kohtaamistoimintaa mm. virolaisten, turvapaikanhakijoiden ja ikäihmisten välillä. Vantaalla arabian- ja suomenkieliset tutustuvat toisiinsa Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry:n toiminnan avulla tandem-kielivaihdossa. Cinemaissi ry ja Kulttuurikeskus Ninho ry kehittävät ja hyödyntävät taiteen ja kulttuurin menetelmiä kotoutumista edistävissä yhteistyöprojekteissa, joissa tarkastellaan festivaalien käyttämistä työkaluna niin kotoutumisen kuin kaupunkien moninaisuuden ja saavutettavuudenkin edistämiseksi. Kulttuurikameleontit ry edistää lasten kulttuurien välistä vuorovaikutusta kouluille tarkoitetussa työpajatoiminnassa.

Työllistymisen saralla Moniheli-avustuksella tuetaan niin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden työllistymistä mentorointiohjelmassa (Think Africa ry) kuin myös ukrainankielisten suomen kielen osaamista ja työllistämistä tukevaa toimintaa (Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry) ja espoolaisten nuorten pääsyä heidän tulevia uriaan tukeviin kesätyöpaikkoihin (Gannaanne ry). Mirsal ry tarttuu työolosuhteisiin ja työoikeuksiin arabiankielisille työntekijöille ja työnantajille tarkoitetussa Workers of Finland -projektissa yhteistyössä erilaisten ammattiliittojen kanssa.

Moniheli-avustus tukee myös maahan muuttaneille tarkoitettua terveyttä edistävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa kroonisiin sairauksiin ja terveellisiin elämäntapoihin keskittyvällä tapahtumaviikolla Uudellamaalla (HEED Association Finland ry). Pienavustus mahdollistaa myös pienempien kieliryhmien kuten ukrainan, armenian (Finland-Armenia Association) ja makedonian (Makedonialais-suomalainen yhdistys ry) kieltä puhuvien huomioonottamisen kotoutumistyössä.

Projektit toteutetaan vuoden 2020 aikana ja niiden edistymistä voi seurata verkossa #MoniheliTukee ja #SupportedByMoniheli -hashtagien kautta sekä Monihelin omissa somekanavissa. Avustuksen saajien ja niiden projektien lista löytyy englanninkielisen uutisen alta.

Monihelin jäsenjärjestöt voivat hakea Moniheli-avustusta kerran vuodessa vuoden vaihteessa. Lue lisää jäsenyydestä ja hae mukaan tämän linkin kautta. Moniheli-avustuksen rahoittaa STEA.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.