14.12.2021

100 000 euroa monikulttuurijärjestöjen työlle: Moniheli-avustus vuonna 2022

Vuonna 2022 Moniheli jakaa 100 000 euroa avustusta jäsenjärjestöjensä pienmuotoiselle toiminnalle. Haun teemaksi on valittu kumppanuuden edistäminen. Helmi-maaliskuun yleishaun lisäksi järjestämme kokeilun yhteistyössä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa, jossa järjestöt kehittävät ja toteuttavat tapahtuman yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Moniheli tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa Moniheli-avustuksella. Avustus on tarkoitettu pienmuotoisille projekteille, jotka edistävät maahan muuttaneiden ja heidän yhteisöjen kotoutumista, osallisuutta ja hyvinvointia, tai hyviä väestösuhteita. STEA on myöntänyt Monihelille heidän jäsenjärjestöilleen siirrettävän avustuksen vuodesta 2016 lähtien.

Avustuksen haussa jäsenjärjestöt voivat tutustua julkisten avustusten hakuprosessiin ja harjoitella projektisuunnittelua. Hakeminen voi olla haastavaa, mutta uskomme, että tekemällä oppii parhaiten. Erilaiset koulutukset, ohjaus ja hakemuksen sparraus tarjoavat jokaiselle hakijalle mahdollisuuden saada aikaan hyvin kirjoitetun hakemuksen.

Vuonna 2022 on tulossa uutuuksia: Avustuksen haulle on määritelty teema, ja erityistä tukea tarvitseville järjestöille annetaan mahdollisuus osallistua kokeiluun, jonka kautta he pääsevät syventämään oppimistaan projektisuunnittelussa yhdessä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Moniheli-avustuksella tuetaan myös jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä uudella tavalla ensi vuonna.

TEEMANA KUMPPANUUS

Moniheli on hyväksynyt uuden strategiansa marraskuun syyskokouksessa. Uusi strategia panostaa muun muassa kumppanuuteen. Otimme strategian huomioon vuoden 2022 haun teeman valinnassa. Hakemukset ja ehdotetut toiminnat arvioidaan muiden arviointiperusteiden lisäksi teeman suhteen.

Vuoden 2022 haun teemana on Kohti kumppanuutta kotoutumista varten. Sote-uudistuksen ja järjestörahoituksen muutosten myötä tarvitsemme toisiamme pärjätäksemme koronan jälkeisenä aikana. Yhteistyön avulla hyödynnämme parhaiten toistemme osaamista. Vuonna 2022 kannustamme Monihelin jäsenjärjestöjä suunnittelemaan toimintaa, joka perustuu ainakin yhteen seuraavista periaatteista:

  • Teemme yhdessä: Toiminnan tulee edistää yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta eri ryhmien välillä, erityisesti maahan muuttaneiden ja valtaväestön välillä, tai paneutua osallistaviin toimintatapoihin.
  • Yhdistämme osaamisen: Toiminnan tulee perustua hyvin suunniteltuun yhteistyöhön eri järjestöjen välillä hyödyntämällä jokaisen osapuolen vahvuuksia yhteisen intressin edistämiseksi.
  • Kehitämme aitoa kumppanuutta: Projektien tulee keskittyä pitkäjänteisen yhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen eri tahojen välillä, tai pilotoida innovatiivisia tapoja tehdä kumppanuutta.

UUSI KOKEILU DIAK-AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA

Jotta voisimme tarjota riittävästi tukea kaikille avustuksen hakijoille, myös ensikertalaisille, järjestämme vuonna 2022 ensimmäistä kertaa kokeilun yhteistyössä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Kokeilussa Project Management and Innovation (PMI) -kurssin opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa järjestämäänsä toimintaa. Toiminnan tulee olla luonnoltaan kertaluonteinen toiminta tai yksittäinen tapahtuma tai työpaja, joka toteutuu kurssin aikana (19.2. – 3.4.).

Kokeilu on tarkoitettu jäsenjärjestöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta, tai on hyvin vähän kokemusta projektisuunnittelusta. Valitut järjestöt saavat n. 2 500 euroa avustusta toiminnan toteuttamiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Jos kokeilussa toteutettu tapahtuma on pilotti, järjestö voi myös hakea samalla idealla saman vuoden yleishakuun. Järjestöt voivat saada korkeintaan 7 000 euroa yhteensä (kokeilun ja yleishaun kautta). Toiminnan tulee sopia Moniheli-avustuksen tarkoitukseen ja teemaan.

Kokeiluun osallistuvat järjestöt sitoutuvat osallistumaan PMI-kurssin lähipäiviin paikan päällä Diakin kampuksella Helsingin Hermannissa:

  • 7.2. klo 9-15,
  • 10.2. klo 10-16,
  • 18.2. yhden tunnin verran klo 9 ja 15 välillä (tarkka aika sovittavissa), ja
  • 22.4. klo 9-12.

Lisäksi järjestämme 25.1. klo 16.30-18 tutustumistilaisuuden valittujen järjestöjen ja opiskelijoiden välillä. Tilaisuus on verkossa ja toivomme, että kaikki osallistuvat siihen.

Järjestöstä on hyvä olla mukana ainakin kaksi tai useampi henkilö, jotta voisimme varmistaa, että jokaiseen lähipäivään osallistuu ainakin yksi järjestön edustajista. PMI-kurssi on toteutettu englanniksi. Osa opiskelijoista puhuu myös suomea, mutta järjestön edustajien pitää ymmärtää ja puhua riittävästi englantia voidakseen osallistua keskusteluihin kurssin aikana. Koska toiminnan suunnitelma ja sen raportointi ovat osa kurssia, ne ovat myös englannin kielellä.

Kokeiluun voi hakea 13.1.2021 klo 23.59 mennessä osoitteessa www.surveymonkey.com/r/MH-Diak-kokeilu-2022. Ilmoitamme hakijoille valinnasta 14.1.2021. Monihelin järjestöpäällikkö Julie Breton vastaa kokeiluun liittyviin kysymyksiin (yhteystiedot alla).

YLEISHAKU ALKAA HELMIKUUSSA

Yleishaku on avoin kaikille Monihelin järjestöille, jotka eivät saa avustusta STEAlta. Yleishaku alkaa helmikuun puolivälissä (tarkat päivämäärät ilmoitetaan jäsenkirjeellä) ja päättyy 31.3.2021. Avustetut pienprojektit sopivat Moniheli-avustuksen tarkoitukseen ja vuoden teemaan, ja ovat huolellisesti suunniteltuja. Jäsenjärjestöt voivat saada yhteensä korkeintaan 7 000 euroa. Myönnetty avustus on käytettävissä kesästä 2022 lähtien syksyyn 2023 asti. Lisätietoa yleishausta ja uudistettu hakujärjestelmä julkaistaan helmikuun alussa, ja kysymyksiä voi esittää infotilaisuudessa 23.2.2022 klo 16.30-18.

 

Lisätietoa: Julie Breton, Järjestöpäällikkö, toimisto@moniheli.fi, 044 717 0225 (huom, 17.12. asti ja seuraavaksi 10.1. alkaen).

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.