21.7.2021
OmaPolku-hanke:

Maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välisen yhteistyön kehittäminen on alkanut!

Toimitus
OmaPolku-hanke järjesti viikko sitten ensimmäisen yhteistyöfoorumin maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyöfoorumiin osallistui maahanmuuttajataustaisia nuoria, maahanmuuttajavanhempia, opinto-ohjaajia, maahanmuuttajajärjestöjen edustajia sekä muita kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen liittyviä asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Olimme hyvin iloisia ensimmäisen yhteistyöfoorumin tuloksista ja myös osallistujat antoivat yhteistyöfoorumista hyvää palautetta! Osallistujien mielestä yhteistyöfoorumin avulla tunnistettiin maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välisen yhteistyön tärkeitä kehittämiskohteita sekä löydettiin hyviä kehittämisideoita ja ratkaisumalleja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyöfoorumissa syntyneet hyvät kehittämisideat ja ratkaisumallit saadaan vietyä myös käytännön tasolle mm. OmaPolku-hankkeen omakielisen vertaistoiminnan avulla. Osallistujat kokivat myös, että yhteistyöfoorumin avulla opinto-ohjaajien ja maahanmuuttajavanhempien välinen yhteistyö kehittyy, ja sen myötä nuoret saavat paremmin tukea peruskoulun jälkeisen koulutuspolun valinnassa.

OmaPolku-hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa. Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan. Voit lukea lisää OmaPolku-hankkeesta ja yhteistyöfoorumeista täältä: https://www.moniheli.fi/omapolku/

Yhteistyöfoorumit jatkuvat ensi syksynä aina vuoden 2022 loppuun asti. Sitä ennen hyödynnämme ensimmäisessä yhteistyöfoorumissa syntyneitä hyviä kehittämisideoita ja lähdemme viemään niitä käytännön tasolle!

Kirjaudu

Log in