30.8.2021
Katto-toiminta:

Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan pääkaupunkiseudulla?

Toimitus
Tiesitkö, että pääkaupunkiseudulla yksinelävistä asunnottomista n. 30 % ja asunnottomuutta kokevista perheistä n. 50 % on maahanmuuttajataustaisia?

Tiesitkö, että pääkaupunkiseudulla yksinelävistä asunnottomista n. 30 % ja asunnottomuutta kokevista perheistä n. 50 % on maahanmuuttajataustaisia? Asunnottomuuteen liittyvissä mielikuvissa, asunnottomuus liittyy usein päihde- ja mielenterveysongelmiin ja tietynlaisiin ihmisiin, mutta asunnottomaksi voi päätyä monessa erilaisessa elämäntilanteessa.

Suomessa on tehty hyvää työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jo pitkään. Hallitusohjelmassa on sitouduttu asunnottomuuden puolittamiseen tämän hallituskauden aikana eli vuoteen 2023 mennessä ja sen poistamiseen vuoteen 2027 mennessä, painopistealueena nuoret ja maahanmuuttajat.

Puolittamiseen tähtäävät hankkeet eri kaupungeissa ovat nyt puolivälissä. Miten puolittaminen etenee maahan muuttaneiden osalta pääkaupunkiseudulla? Moniheli ry:n Katto-toiminta ja Y-Säätiön Asunto Ensin Verkostokehittäjät yhteistyössä kokosivat pääkaupunkiseudun asunnottomuustyön, asumisneuvonnan ja kotoutumiskysymysten asiantuntijat julkiselta ja kolmannelta sektorilta pohtimaan kysymystä kesäkuussa Katto-talkoisiin.

Tärkeimpiä pääkaupunkiseudulla maahan muuttaneiden asunnottomuutta tuottavia tekijöitä ovat kohtuuhintaisten asuntojen puute, syrjintä vuokra-asuntomarkkinoilla, liian kalliit vuokrat ja Kelan kohtuullistamisen käytännöt, varhaisen avun ja tuen puute sekä ilman omaa asuntoa kuntaan muuttaminen.

Hyviä toimintamalleja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen ovat monikielinen neuvonta ja ohjaus, varhainen ja konkreettinen apua ja tuki asumisen ongelmiin ja asunnon etsimiseen, yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä joustavuus, jalkautuminen, luottamuksen rakentaminen ja kokemustiedon hyödyntäminen.

Katto-talkoissa kerättiin myös ratkaisuehdotuksia siihen mitä pitäisi vielä tapahtua, jotta myös maahan muuttaneiden asunnottomuus puolittuisi ja se voitaisiin poistaa vuoteen 2027 mennessä. Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia ja eri kokoisia asuntoja, asumisen roolin selkiyttämistä lakiin kotoutumisen edistämisestä, välivuokrausmallin pilotointia, monikielistä matalankynnyksen neuvontaa asumisen kentän lisäksi myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tarvitaan myös lisää varhaista tukea ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä asunnottomuustyön kehittämistä ja tutkimustietoa maahan muuttaneiden asunnottomuuden erityispiirteistä.

Katto-toiminta on koonnut tilastoja, tutkimustietoa ja Katto-talkoisiin osallistuneiden asiantuntijoiden näkemykset Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan vuoteen 2027 mennessä pääkaupunkiseudulla? -raporttiin. Voit lukea koko raportin täältä (PDF).

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.