3.6.2022
Mikki Sulle

Kampanjatiedote: #UskallaVaikuttaa

Toimitus
Aishah Muhammed & Umaima Tebbai
Miksi Sinä vaikutat? Moniheli herättelee kahteen kulttuuriin kasvaneita nuoria pohtimaan omaa osallisuuttaan uudessa kampanjassa!

Käynnistämme 6.6. sosiaalisen median kampanjan, jonka aikana haastamme kahteen kulttuuriin kasvaneita nuoria pohtimaan osallisuuden merkitystä ja omia vaikuttamisen tapojaan. Kampanja on osa Monihelin Mikki Sulle-hanketta, jonka avulla vahvistamme kahteen kulttuuriin kasvavien nuorten mahdollisuutta saada oma äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Kampanjassa ovat mukana myös somevaikuttajat Princess Aishah ja Umaima Tebbai, jotka valottavat omissa sosiaalisen median kanavissaan maahanmuuttajataustaisen nuoren kokemuksia suomalaisuudesta.

Aishah Muhammed, joka tunnetaan TikTokissa ja Instagramissa nimellä @PrincessAishah työskentelee sairaanhoitajana, ja pitää tärkeänä, että nuoret naiset näkevät esimerkkejä afrikkalaistaustaisesta naisesta suomalaisessa työelämässä. Aishah nostaa tuottamassaan sisällössään esille arkipäivän ennakkoluuloja ja haasteita, joita hän kohtaa työssään. Hän uskoo, että näkyvyys sosiaalisessa mediassa auttaa häntä myös kohtaamaan samasta taustasta tulevia potilaita.

Umaima Tebbai työskentelee myös hoitoalalla. Tiktok-videoiden avulla hän tuo esille omia näkökulmiaan, kokemuksiaan ja tilanteita jotka kuvaavat hoitajan arkea. Umaiman tavoitteena on vaikuttaa ja kehittää yhteiskuntamme nuorena kaksoiskansalaisena hoitajana. ”Kampanja tuntui heti omalta, sillä osallisuus ja vaikuttaminen meidän yhteiskunnassa on minulle erittäin tärkeä asia. Haluan jakaa teidän kanssanne omia kokemuksia, näkökulmia ja samalla kuulla ilomielin myös miten jokainen upea yksilö voi vaikuttaa ja kehittää asioita.”

Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä

Kahden kulttuurin välissä kasvavien nuorten osuus suomalaisista nuorista kasvaa, sillä väestönkasvu Suomessa on pääosin maahanmuuton ansiota. Nuorten osallisuutta päätöksenteossa ja yhteiskunnassa vahvistetaan usein erilaisilla nuorisovaltuustoilla ja -raadeilla, joihin osallistuvat kaikkein hyväosaisimmat nuoret. Eriarvoisuuskehitys on Suomessa jo pitkään edennyt niin, että kaikkein hyvinvoivimpien ja kaikkein huonovointisimpien välinen ero on kasvanut. Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymisriski on viisinkertainen niin sanottuun valtaväestöön kuuluviin nuoriin verrattuna.

Osana nykyisen hallituksen kansallista demokratiaohjelmaa 2025 halutaan kehittää monitaustaisten nuorten osallistumista. (Männistö & Pulkkinen, 2021.) Osallisuuden edistäminen on yksi Suomen hallituksen ja Euroopan Unionin keskeisistä tavoitteista, koska se on merkittävä tapa torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. (Valkola, 2020.)

Tule mukaan kampanjaan!

Voit osallistua kampanjaamme julkaisemalla videon tai videoita, joissa vastaat johonkin seuraavista kysymyksistä:

  • Milloin sinä olet viimeksi puuttunut johonkin asiaan, joka on mielestäsi pielessä?
  • Mihin asiaan haluaisit vaikuttaa?
  • Miten muut (esimerkiksi koulu, työpaikka tai vaikka vanhempasi) voisivat tukea ja auttaa Sinua tulemaan kuulluksi?

 

Lisää julkaisuusi tunniste #UskallaVaikuttaa!

 

Lisätietoja

 

Rakel Kumpunen, Viestinnän suunnittelija
+358 (0)50 438 5568
raakel.kumpunen@moniheli.fi

Liban Ismail, Asiantuntija, Mikki Sulle-hanke
+358 (0)50 339 9578
liban.ismail@moniheli.fi

 

 

Lähteet:

Männistö & Pulkkinen, 2021: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b90db14e-6790-41d1-82bb-056437530015/f3f576f9-2d3e-40d6-a4d3-3c8e3604b92d/KIRJE_20211229132526.PDF

Valkola, 2020: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/69859/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006104101.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.