1.3.2022

Asunnottomien määrä Suomessa laskussa myös maahan muuttaneiden ja vieraskielisten joukossa

Veera Vilkama
Getty Images Pro
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut asunnottomuustilastot vuodelta 2021. Tässä artikkelissa kommentoimme tilastoja maahan muuttaneiden ja vieraskielisten näkökulmasta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut asunnottomuustilastot vuodelta 2021. Asunnottomuus on laskenut Suomessa jo pitkään ja tuoreista tilastoista käy ilmi, että hyvä kehitys jatkui myös viime vuonna. Suomessa oli marraskuussa 2021 noin 4000 asunnotonta ihmistä. Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomen ilmastossa yksikin asunnoton on liikaa. 

Monihelin Katto-toiminta on vuodesta 2016 tehnyt työtä maahan muuttaneiden asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi Suomessa. Myös maahan muuttaneiden ja vieraskielisten asunnottomuus väheni yli 200 henkilöllä vuonna 2021. Pitkäaikaisasunnottomien määrä kuitenkin kasvoi maahan muuttaneiden ja vieraskielisten asunnottomuutta kokevien ryhmässä. Vuonna 2021 maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 720. Heistä 30 % oli pitkäaikaisasunnottomia eli ihmisiä, joiden asunnottomuus on kestänyt vähintään vuoden tai toistunut useasti viimeisen kolmen vuoden aikana, ja joiden asumista vaikeuttaa olennaisesti jokin sosiaalinen tai terveydellinen ongelma. 

Koko Suomessa 18 % kaikista asunnottomista oli maahanmuuttajataustaisia eli Suomeen muuttaneita tai vieraskielisiä.  Suurissa kaupungeissa osuus oli vielä suurempi. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa maahanmuuttajataustaisia asunnottomista oli n. 25 % kaikista asunnottomuutta kokevista yksinelävistä. 

Helsingillä on olennainen rooli asunnottomuuden ehkäisyssä Suomessa. Puolet kaikista asunnottomista oleskeli vuonna 2021 Helsingissä. Helsingin kaupungin strateginen tavoite poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä ja toimenpiteet, joilla sitä aiotaan toteuttaa ovat ratkaisevia asunnottomuuden kehitykselle Suomessa. 

Tilastoissa eritellään miesten, naisten, nuorten ja maahanmuuttajataustaisten osuus kaikista asunnottomuutta kokevista. Tilastot eivät kerro siitä, miten nämä ryhmät risteävät keskenään. Tarkemmat tilastot auttaisivat asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja palveluiden kohdentamisessa tarkemmin. 

ARA julkaisee tilaston asunnottomuutta kokevista yksin elävistä ja perheistä vuosittain. Tilasto on kuvaus tilanteesta marraskuussa 2021 ja se kerätään kyselyllä kunnilta. Tieto asunnottomuutta kokevista ihmisistä kerätään kunnissa eri tavalla, joten tilastot eivät ole tarkka kuvaus asunnottomien määrästä. Asunnottomuustilastoissa eivät näy lainkaan mm. ilman oleskeluoikeutta kunnassa oleskelevat ihmiset kuten paperittomat tai rekisteröitymättömät EU-kansalaiset, vaikka he olisivat asunnottomia.  

ARA:n tilastot herättävät toivoa asunnottomuuden ehkäisyn tilanteesta Suomessa. On hienoa, että positiivinen kehitys koskee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä. Tilastoja lukiessa on kuitenkin muistettava, että osa asunnottomista ei näy niissä, ja että tilastojen keräysmuoto tekee niistä epätarkkoja. Muutos on kuitenkin selkeästi positiiviseen päin. 

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.