Terveys

Moniheli työskentelee maahan muuttaneiden ja vieraskielisten terveydellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Terkku-hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneilla. Hanke on STEA:n rahoittama (2020-2022).

Toiminta

Jalkautuva työ

Terkku-hankkeen jalkautuva työ toteutetaan yhteistyössä Monihelin jäsenjärjestöjen sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK:in ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja asioimistulkkiopiskelijat jalkautuvat jäsenjärjestöihin ja suunnittelevat, testaavat ja arvioivat erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja. Tämä sisältää kohtaamisia kohderyhmän kanssa erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Jos sinulla tai yhteisölläsi voisi olla annettavaa Terkku-hankkeessa, olethan yhteydessä Terkun projektikoordinaattori Lauren Stevensiin (+358 50 544 11 22, lauren.stevens@moniheli.fi).

Lue kevään 2021 jalkautuvan työn jakson opiskelijoiden blogipostaukset!

Alta löydät kevään 2022 jalkautuvan työn kurssin blogipostaukset. Artikkelit aukeavat uuteen ikkunaan.

Kaksi ihmistä keskustelee pöydän ääressä, toinen kuuntelee tarkasti toista.

Kulttuurivälittäjäkoulutus

Terkku-hanke järjestää hankkeen aikana kaksi sosiaali- ja terveysalan maahanmuuttajataustaisille ammattilaisille tarkoitettua kulttuurivälittäjäkoulutusta yhteistyössä Heed Association Finlandin kanssa. Ensimmäinen koulutus järjestettiin 30.11.2020 ja toinen järjestetään 1-2.11.2021.

Kulttuurivälittäjäkoulutus on maahanmuuttajataustaisille ja/tai monikulttuurisesta taustasta tuleville sote-alan ammattilaisille tarkoitettu täydennyskoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten monikulttuurisen ja kulttuurisensitiivisen työn osaamista, vahvistaa osallistujien valmiuksia hyödyntää omaa monikulttuurista taustaansa ja osaamistaan työssään, tarjota työvälineitä erilaisten monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen ja keinoja rasismin käsittelyyn työpaikalla. 

Koulutuksen käyneillä ammattilaisilla on valmiuksia työskennellä monikulttuurisen työn asiantuntijoina omassa työyhteisössään. 

Kouluttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori ja Heed Association Finlandin ja Moniheli Ry:n puheenjohtajana toimiva Emmaculate Tamankag, jolla on vuosien kokemus monikulttuurisesta työstä sote-alalla. 

Koulutukseen on mahdollista osallistua sekä suomeksi että englanniksi. Koulutus on ilmainen ja kahvi- ja lounastarjoilu sisältyy koulutukseen.

Yhteistyöfoorumit

Ensimmäisen yhteistyöfooruminen tuloksia

Ensimmäinen yhteistyöfoorumi järjestettiin 17.9.2020 etätapahtumana Zoomissa.

Yhteistyöfoorumit on yksi Terkku-hankkeen keskeisistä toimintamuodoista. Yhteistyöfoorumeiden tavoitteena on koota yhteen hankkeen kohderyhmää, maahanmuuttajajärjestöjä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja muita maahanmuuttajien terveyden edistämisen parissa työskenteleviä. Yhteistyöfoorumissa nämä tahot kokoontuvat yhteen ja lähtevät aiheen asiantuntijoina yhdessä työstämään ajatuksia ja ideoita siitä, miten tarttumattomiin sairauksiin liittyvää ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä jalkautuvan työn keinoin maahanmuuttajien parissa. 

Hankkeen aikana järjestetään kolme yhteistyöfoorumia – syksyllä 2020, syksyllä 2021 ja syksyllä 2022. 

Keskustelua kuunteleva yleisö istuu selkä kameraan päin.
Edellinen
Seuraava
Edellinen
Seuraava