Osallisuus

Moniheli tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että vieraskieliset ja maahanmuuttajataustaiset suomalaiset osallistuvat yhdenvertaisesti yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Toiminnallamme haluamme voimaannuttaa maahan muuttaneita itse vaikuttamaan eri foorumeilla, eri asioissa.

työmme muotoja

Vierakielisten osallisuuden ja yhdevertaisuuden lisääminen

Monihelin tavoitteena on lisätä vieraskielisen väestön äänestysaktiivisuutta. Olemme tehneet tätä työtä vuodesta 2012 lähtien, ensin iCount-, sitten Kaikkien Vaalit -hankkeissa.

Olemme kertoneet mahdollisimman laajasti oikeudesta äänestää Suomen eri vaaleissa ja siitä, mikä merkitys äänestämisellä on ja tarjonneet tätä tietoa eri kielillä. Olemme aktiivisesti pyrkineet lisäämään vuoropuhelua vieraskielisten ihmisten ja päättäjien välillä, erityisesti vaalien alla, jotta vieraskielisetkin äänioikeutetut, joiden asioista politiikassa päätetään, voisivat osallistua yhdenvertaisesti.

Kaikkien Vaalit -hankkeen puitteissa maalis−huhtikuussa 2021 järjestimme kuntavaalipaneelikiertueen verkossa. Tilaisuuksissa pureuduimme yhteiskunnan monimuotoistumisen ja kansainvälistymisen mukanaan tuomiin teemoihin sekä kaikkia koskettaviin asioihin kuntatasolla.

Demokratiakasvatus

Moniheli järjestää demokratiakasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää maahan muuttaneiden osallistumista ja vaikuttamista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Demokratiakasvatustoiminta järjestettiin Kaikkien Vaalit -nimisillä valtakunnallisina vaalipaneelikiertueina vuosina 2015 ja 2017, vuonna 2019 aktivoitumistyöpajoina, joiden avulla tuotiin esiin vieraskielisten ryhmien huolet ja toiveet vaaliehdokkaille ja päättäjille, ja vuoden 2019 lopusta alkaen Kuntademokratia kaikille! -nimisenä toimintana, jossa luodaan yhteyksiä ja vuorovaikutuksia kaupungin päättäjien ja vieraskielisten välillä.

Vuonna 2021 pandemian takia kampanjamme oli pitkälti verkossa.

Monihelin demokratiatoiminta on tukenut vuosien varrella mm. Helsingin kaupunki, Suomi 100 -juhlarahasto, Oikeusministeriö ja ETNO.

Kaksi iloista henkilöä pitelee Kaikkien vaalit -kylttiä.

Rasismin vastustaminen

Kaikenlaisen rasismin vastustaminen on Monihelin keskeinen tehtävä.

Moniheli koordinoi oikeusministeriön rahoittamaa rasismin vastaista hanketta, joka päättyi elokuussa 2021. Hanke vahvisti paikallisten järjestöjen kykyä toteuttaa rasisminvastaisia toimia yhteisöissään, joissa on perheitä ja nuoria. 

Vahvistamme maahanmuuttajavanhempien ja perheiden tietoutta rasisminvastaisista toimista. Näin tietotaito siirtyy käytäntöön lasten kanssa. 

Vahvistamme myös kulttuuriherkkyyttä ja lisäämme tietoisuutta rasismista nuorten keskuudessa paikallisyhteisöissä.

Hankkeessa tuotettiin rasisminvastainen perehdytysopas, joka on vapaasti hyödynnettävissä, esimerkiksi suomalaisissa järjestöissä.