Vertaistoiminta

OmaPolku-hankkeen logo.

Omakielinen vertaistoiminta maahan muuttaneille vanhemmille

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on maahan muuttaneille vanhemmille suunnattu omakielinen vertaistoiminta. Vertaistoimintaa toteutetaan arabian, darin, englannin, kurdin, ranskan, somalin ja venäjän kielillä.

Vertaistoiminnassa vanhemmat pääsevät keskustelemaan mm. suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, toisen asteen koulutusvaihtoehdoista, millä tavoilla vanhemmat voivat tukea nuorta koulutuspolun tai ammatin valinnassa, kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksestä sekä siitä, mitä vanhempien on tärkeää tietää, kun oppivelvollisuusikä nousee Suomessa 18-ikävuoteen.

OmaPolun vertaisohjaaja pitää pop up infoa

Hankkeen vertaistoiminnan muodot ovat:

  • Vertaisryhmät
  • Pop-up-infot
  • Vanhempainillat
  • Yksilöllinen vertaistuki ja neuvonta

Vertaistoimintaa järjestetään Uudellamaalla, Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa.

Voit seurata OmaPolku-hankkeen vertaistoimintaa hankkeen Facebook-sivuilta.

Katso myös OmaPolku-hankkeen tuottamat infovideot ja -esitteet toisen asteen koulutusvaihtoehdoista:

Yhteystiedot

OmaPolku-hanke järjestää vertaistoimintaa yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisätietoja vertaistoiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista saat hankkeen projektikoordinaattorilta:

Suvi Törrönen

Asiantuntija

+358 (0)50 543 4575 
suvi.torronen@moniheli.fi

Suomi, English

Javier Gauto

Asiantuntija

+358 (0)50 543 5456 
javier.gauto@moniheli.fi

English, Suomi,
Español, Guaraní