Pilottikoulutus

OmaPolku-hankkeen logo.

Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutus opinto-ohjaajille

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvä pilottikoulutus opinto-ohjaajille. Pilottikoulutuksen pääkohderyhmä ovat Uudenmaan peruskoulujen opinto-ohjaajat.

Koulutuksen suorittaneet opinto-ohjaajat tiedostavat oman taustansa ja kulttuurinsa vaikutuksia ohjaustyöhönsä, ymmärtävät miksi kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa ohjaustyötä, saavat työkaluja kehittää omaa ohjaustaan ja kouluyhteisönsä kulttuurisensitiivistä ajattelua sekä osaavat huomioida paremmin eri kulttuuritaustaiset nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään.

Pilottikoulutus toteutetaan vuoden 2021 aikana yhdessä Ohjausosuuskunta Otteen kanssa. Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja opinto-ohjaajien pilottikoulutuksesta saat hankkeen projektipäälliköltä.

Yhteystiedot

Suvi Törrönen

Asiantuntija

+358 (0)50 543 4575 
suvi.torronen@moniheli.fi

Suomi, English

Javier Gauto

Asiantuntija

+358 (0)50 543 5456 
javier.gauto@moniheli.fi

English, Suomi,
Español, Guaraní