OmaPolku-hanke:

Kulttuurisensitiivinen ohjaus

Etäkoulutus Uudenmaan peruskoulujen oppilaanohjaajille

Monihelin OmaPolku-hanke yhdessä Ohjausosuuskunta Otteen kanssa järjestävät kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvän koulutuksen Uudenmaan peruskoulujen oppilaanohjaajille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä oppilaanohjaajien osaamista kulttuurisensitiivisessä ohjaustyössä.

3.9.–1.10.2021

Zoom

Koulutuksen suorittaneet oppilaanohjaajat:

 • tiedostavat oman taustansa ja kulttuurinsa vaikutuksia ohjaustyöhönsä
 • ymmärtävät, miksi kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa ohjaustyötä
 • saavat työkaluja kehittää omaa ohjaustaan ja kouluyhteisönsä kulttuurisensitiivistä ajattelua
 • osaavat huomioida paremmin eri kulttuuritaustaiset nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään

Koulutukseen sisältyy kuusi koulutuspäivää. Keväällä 2021 koulutuspäivät ovat perjantaisin klo 9–11 seuraavina päivinä:

 • pe 9.4.
 • pe 23.4.
 • pe 7.5.

Syksyllä 2021 koulutuspäivät ovat perjantaisin klo 9–11 seuraavina päivinä:

 • pe 3.9.
 • pe 17.9.
 • pe 1.10.

Koulutus on ilmainen ja se järjestetään Zoom-etäkokousyhteyden kautta. Ilmoittaudu koulutukseen tämän linkin kautta 31.3.2021 mennessä. Koulutukseen otetaan 30 oppilaanohjaajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.


Lisätietoa / More Information:

Sara Herrala                                  

Projektipäällikkö
Project manager

+358 (0)50 543 4575
sara.herrala@moniheli.fi

Suomi, English

Moniheli’s OmaPolku project is organizing training focused on culturally sensitive guidance for study counsellors in comprehensive schools of Uusimaa in cooperation with Ote, the Cooperative of Finnish Guidance and Career Counsellors. The aim of the training is to increase the competence of study counsellors in culturally sensitive guidance work. This training is done in Finnish.
The study counsellors who complete the training:
 • are aware of influences of their own background and culture on their guidance work
 • understand why cultural sensitivity is an important part of guidance work
 • receive tools to develop culturally sensitive thinking for their own guidance and school community
 • are able to take better account of young people from different cultural backgrounds and their families in their guidance work
The training takes six training days. During the spring 2021, the training days will be on Fridays from 9 am to 11 pm on the following days:
 • Friday, April 9th
 • Friday, April 23rd
 • Friday, May 7th
During the autumn 2021, the training days will be on Fridays from 9 am to 11 pm on the following days:
 • September 3rd
 • September 17th
 • October 1st
The training is free and is organized on Zoom. Register for the training via this link by March 31, 2021. The training will take 30 study counsellors in the order of registration.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.