Palace and Cultural Network PACUNET ry

Palace & Cultural Network PACUNET

PACUNET perustettiin ajatuksella koota yhteen eri oppiaineista valmistuneita akateemisten alojen ihmisiä, joilla on moninaiset elämänkokemukset ja kulttuuriset taustat. Toimintatarkoituksinamme on löytää ja kehittää luovia ja omaehtoisia tapoja työllistää monilahjaiset jäsenemme, edistää kulttuurinvaihtoa ja monikulttuurista yhteiskuntaa sekä levittää tietoutta erilaisista kulttuureista Suomessa. PACUNET was created to gather graduates from different academic disciplines and cultural backgrounds with […]

Pakolaisten puolesta ry – Medborgarna för flyktingar rf

Pakolaisten puolesta ry - Medborgarna för flyktingar rf

Pakolaisten puolesta on voittoa tavoittelematon yhdistys poliittiset ja uskonnollinen riippumaton yleisön hyödyllinen yhdistys, jonka toimipaikka on Helsingissä. Ydintoimintansa lisäksi yhdistys käynnistää ja läpi vie turvanpaikanhakijoiden ja pakolaisten asema parantavia projekteja. Toimintaamme piirissä on joukko tavallista suomalaisia ihmisiä. Asumme eri kaupungissa ja tulemme erialaisista taustoista, omaamme erilaisen koulutuksen olemme töissä eri aloilla, edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä […]