Berde ry

Berde Ry

Berde ry rekisteröitiin tarpeeseen tehostaa somalialaisten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja säilyttää Somalian kulttuuripiirteitä Suomessa. Berde ry was officially registered in 2004 after nine years of activity to respond to the need for a more effective integration into the Finnish society and to preserve features of the Somali culture in Finland. berdery.wordpress.com

Bali Nyonga Cultural Association Finland ry

Bali Nyonga ry

Bali Nyonga tekee kulttuuri- ja kehitystyö. Järjestö palvelee kaikkia Suomessa asuvia ihmisiä Bali Nyonga-heimosta Luode-provinssista Kamerunista, sekä Bali Nyonga kulttuurista ja elämäntavoista kiinnostuneita. Edistämme kulttuuriperintöämme ryhmän sisällä sekä kansainvälisessä yhteisössä. Bali Nyonga is a cultural and development association made up of the people from the Bali Nyonga tribe in the North-West Province of the Republic […]