Kulttuurikeskus Ninho ry

Kulttuurikeskus Ninho ryn (Ninho) tarkoitus on edistää monikulttuurisen ja -kielisen Suomen luomista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestämme Suomessa festivaaleja, näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja muita tapahtumia näiden asioiden tiimoilta.

Ninhon toiminta perustuu yleismaailmalliseen kasvatukseen ja aktiiviseen oppimiseen. Näiden välineenä ovat monialaiset taiteelliset ilmaisut, jotka arvostavat monimuotoisuutta, ei vain tunnustamalla erilaisuutemme vaan iloiten siitä, mikä tekee meistä kustakin ainutlaatuisen. Tarjoamme tilaisuuden kokea Suomen monimuotoisuus lapsen näkökulmasta tässä vastakohtien täyttämässä, monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kohderyhmämme ovat perheet, kaikki ikäryhmät mukaan lukien.

Lippulaivamme on Kolibrí Festivaali. Ninho on myös monialainen taideareena, joka tukee eri taustan tai lähtökohdan omaavia taiteilijoita, kiinnostuneita jakamaan työnsä monikulttuurisen ja -kielisen, sukupolvien välisen perheyleisön kanssa. Me kannatamme myös maahanmuuttajayhteisön ja sen jälkeläisten ilmaisua, kommunikaatiota ja osallistumista. Iberoamerikkalainen ulottuvaisuus on tärkeä, mutta ei yksinomainen.
Maahanmuuttajien yhdistyksenä tarjoamme paikallisille yleisöille ja instituutioille tapoja tutustua toisiinsa ja oppia elämään yhdessä kaikessa, niin kasvatuksellisessa, taiteellisessa kuin kulttuurisessa erilaisuudessaan.

Haluamme toimia – avoimin ovin – tutkien juuriamme ja identiteettiämme sekä niiden ilmentymiä. Oleellinen osa Ninhon järjestämiä tapahtumia on, että perhekunnan eri sukupolvet kokoontuvat oppimaan ja iloitsemaan yhdessä. Me uskomme, että Ninho tarjoaa maahanmuuttajille keinon tulla osaksi paikallista historiaa ja kansainvälisen suomalaisen yhteisön tulevaisuutta.

Tapahtumamme ovat tiloja kokoontumista, oppimista ja vuoropuhelua varten ja niiden tarkoitus on tukea perheitä, joilla on kaksi kieltä ja kulttuuria heidän pyrkimyksissään integroitua yhteiskuntaan. Tuemme myös perheitä, jotka nauttivat laatuajan viettämisestä yhdessä, ja muihin kulttuureihin tutustumisesta.

The purpose of Kulttuurikeskus Ninho ry is to contribute to the formation of a multicultural and plurilingual Finland. In practice we organize festivals, exhibitions, debates, seminars and other events in Finland dealing with these topics.

Ninho’s activities are based on global education and active learning through multidisciplinary artistic expressions that celebrate diversity, not only acknowledging what makes us different, but also embracing what makes each of us unique. We offer the opportunity to experience the diversity of Finland through children’s eyes in this multicultural society full of contrasts. Our target group is families, including all age groups.

Our flag project is Kolibrí Festivaali. Ninho is also a multidisciplinary artistic platform that promotes artists with different backgrounds or origins interested in sharing their work with a multicultural, plurilingual and intergenerational family audience. We also work to support the expression, communication and participation of the immigrant community and its descendants. The iberoamerican dimension is important but not exclusive.

As an immigrant’s association we propose ways for local audiences and institutions to get to know each other and to learn how to coexist in difference, from an educational, artistic and cultural point of view.

We want to function -via open doors- exploring our roots and identities and their expressions. The union of different generations learning and enjoying together is an essential part of Ninho’s events. We believe that Ninho is a way for immigrants to become part of the local history and future of an international Finnish community.

Our events are a gathering, learning and dialogue spaces, that support families who have a second mother tongue and culture as they strive to integrate into society. We also support families that enjoy spending high quality time together, learning about other cultures.

www.ninho.fi
www.kolibrifestivaali.org
Kolibri-festivaali Facebookissa

Kirjaudu

Log in

Etsitkö Jäsensivuja? Löydät ne tästä linkistä.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.