17.4.2021

Ensimmäiset kotoutumisen Yhteistyömessut toivat verkostoitumisen takaisin verkkotilaisuuksiin

Toimitus
Moniheli
Moniheli järjesti 10.3.2021 ensimmäiset Yhteistyömessut yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kaipaisimme mahdollisuuksia verkostoitua ja tutustua muihin toimijoihin ja heidän työhönsä kotouttamisen kentällä. Siksi päätimme toteuttaa tilaisuuden interaktiivisemmalla alustalla, jossa osallistujat voivat verkostoitua ja keskustella vapaammin. Tilaisuus edistää näin uuden kotoutumisen kumppanuusohjelman tavoitteita.

Iloksemme noin 90 osallistujaa eri aloilta tulivat mukaan ensimmäiseen luonteeltaan tilaisuuteen, ml. Monihelin jäsenjärjestöjä, muita kotoutumisen ja monikulttuurisuuden parissa toimivia järjestöjä, julkisen sektorin edustajia mm. eri kunnilta Jyväksylästä Kemiin, vapaaehtoisia ja kotoutumisalasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Margarita Sakilayan-Latvala piti avauspuheen reilun yhteistyön pelisäännöistä. Kun yhteistyö vaatii vaivaa, aikaa ja energiaa, miten yhteistyö syntyy? Ensinnäkin se perustuu luottamukseen; tarvitsemme aikaa, säännöllistä vuorovaikutusta ja kunnioitusta luottamuksen rakentamiseksi eri tahojen välille. Toiseksi yhteistyö ei lopu, kun sopimukset on allekirjoitettu, vaan tarvitaan yhteisiä intressejä ja kärsivällisyyttä. Lopuksi yhteistyön on oltava vastavuoroista, mikä tarkoittaa, että sen tulisi hyödyttää molempia osapuolia. Vaikka ihmisillä olisi hyvät aikeet tehdä yhteistyötä, meidän on pidettävä mielessä nämä kolme pääkohtaa ja organisaation selkeä strategia. Näillä sanoilla aloimme keskustella reilusta yhteistyöstä, ja osallistujat verkostoituivat muiden samoista teemoista kiinnostuneiden tai niiden parissa työskentelevien kanssa. Teemoja oli yhteensä 14.

Osallistujat tutustuivat tapahtuman aikana keskimäärin viiteen uuteen toimijaan. Monet vaihtoivat yhteystietojaan ja päättivät pitää yhteyttä jatkaakseen keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä. Epävarmana koronapandemian aikana ja kun resurssien puute on jatkuvana haasteena erityisesti pienille ja maahanmuuttajajohtoisille järjestöille, on tehtävä työtä reilun ja kestävän yhteistyön rakentamiseksi. Yhteistyössä meidän on muistettava, että toisiimme tutustuminen on vasta ensimmäinen askel, ja paljon enemmän vaivaa ja aikaa tarvitaan, jotta se syntyy!

Kohtasimme tapahtuman aikana teknisiä haasteita uuden alustan kanssa; saimme kuitenkin myös positiivista palautetta kokeiltuamme jotain uutta verkostoitumistilaisuutena. Monet osallistujat olivat toivoneet lisää aikaa verkostoitua muiden toimijoiden kanssa, joten toivomme näkevämme teidät uudelleen seuraavilla yhteistyömessuilla!

Log in

Log in

Looking for the Member Pages? Find them at this link.