From idea to project - online learning group (10 meetings)

Oppimisryhmän tapaamisissa käymme läpi projektisuunnittelun askeleita yksi kerrallaan. Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskustelevat ja tekevät pareittain tai ryhmittäin harjoituksia oman projekti-idean perusteella.

16.9.-18.11.2021

Zoom

Oppimisryhmä on sinulle, jos

  • Toimit monikulttuurisessa tai kotoutumista tukevassa järjestössä, tai haluat toimia järjestössä
  • Haluat kehittää järjestön toimintaa tai aiot hakea syys-keväällä Helsingin kotouttamistyön avustusta, Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta, Moniheli-avustusta, STEAn hankeavustusta, tai jotain muuta SoTeen tai kotoutumiseen liittyvä pientä tai keskikokoista avustusta
  • Haluat oppia projektisuunnittelusta tai parantaa suunnittelutaitojasi
  • Olet halukas oppimaan muilta ja auttaa muita oppimaan, yhdessä
  • Voit sitoutua osallistumaan tapaamisiin syksyllä 2021 (torstaisin alkuillasta).

Hyvä idea ei yksin riitä vaikuttavan toiminnan tekemiseen. Se vaatii järjestön toimintaympäristön ymmärtämistä, järjestön vahvuuksien tunnistamista, kohderyhmän kuulemista ja osallistamista, ja resurssien löytämistä ja käyttämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluatko oppia tekemällä projektisuunnittelusta? Tule mukaan syksyn 2021 Ideasta projektiksi -oppimisryhmään!

Oppimisryhmän tapaamisissa käymme läpi projektisuunnittelun askeleita yksi kerrallaan. Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskustelevat ja tekevät pareittain tai ryhmittäin harjoituksia oman projekti-idean perusteella. Harjoitusten avulla voi suunnitella alusta loppuun projektin järjestölleen oman idean perusteella.

Oppimisryhmän jälkeen:

  • Osallistuja tuntee järjestönsä toimintaympäristöä, vahvuuksia ja heikkouksia
  • Osallistuja tietää, mistä löytää oman projektin suunnitteluun relevanttia tietoa (tutkimuksia, rahoittajien omat strategiat…)
  • Osallistuja ymmärtää, miten projektisuunnitelman eri osat (tarve, kohderyhmä, toiminta, tavoitteet, tulokset) vaikuttavat toisiinsa
  • Osallistuja osaa luoda FIKSUja tavoitteita (SMART-malli)
  • Osallistuja osaa muotoilla ideastaan toimivan projektisuunnitelman terveyden, hyvinvoinnin tai kotoutumisen edistämiseksi.

Oppimisryhmän tapaamiset pidetään verkossa 16.9. alkaen 10 kertaa torstai-iltaisin klo 17-18. Keskustelun kieli on suomea, mutta taustamateriaalit ovat suomeksi ja englanniksi, ja työ parissa ja projektin suunnittelu voi tehdä myös englanniksi. Odotamme, että ilmoittautuneet osallistujat osallistuvat kaikkiin tapaamisiin tai suurimpaan osaan niistä, ja ilmoittavat silloin kuin he eivät pääse paikalle.

Log in

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.