Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö ry

Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö ry

Suomen Venäjänkielisten järjestö ry on valtakunnallinen ruohonjuurentasolla toimiva järjestö, joka yhdistää tällä hetkellä 7 paikallista osastoa (6 Pääkaupunkiseudulla, 1 Tampereella). Järjestö koordinoi, ohjaa, neuvoo ja auttaa omille paikallisosastoille toiminnan kehityksessa. Paikallisosastot järjestävät erilaista alueellista toimintaa jäsenilleen. Finland Russian-language organization is a nationwide functional grass-root level of the organization, which connects the local currently seven compartments […]

Suomen somalimediaverkosto ry

Suomen somalimediaverkosto ry

Suomen Somalimediaverkosto on yhteisöpohjainen online-media alusta eli verkkomedia, jonka tarkoituksena on kattaa tietokuilua, joka vallitsee Suomen Somaliyhteisössä ja edistää kotoutumista ja monikulttuurisuutta tuottamalla uutisia ja tietoja Suomen Somaliyhteisön kehityksestä Suomessa. Suomen somali media toimii myös Suomen Somaliyhteisön äänenä. Suomen Somalimediaverkosto is a community-based online media platform, whose purpose is to cover the information gap that […]

Suomen Somalia-verkosto

Suomen Somalia-verkosto on Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. Suomen Somalia-verkosto is politically and religiously independent Finnish development cooperation umbrella organization for Somalia and the Horn of Africa, with the aim of promoting peace and development in the region. Facebook www.somaliaverkosto.fi

Suomen kurdiyhdistysten liitto Kurdiliitto ry

Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto ry

Kurdiliitto kannustaa kurdeja osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan Suomessa kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Kurdiliitto pyrkii edistämään kurdien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Liitto kannustaa nuoria opiskelemaan ja kehittymään yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Se pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa perheissä ja koko yhteisössä. Kurdiliitto kannustaa kurdeja käymään työssä, ryhtymään yrittäjiksi ja toimimaan aktiivisesti talouselämässä ja yhteiskunnassa. Kurdiliitto encourages Kurds to […]

Suomen kiinalaisten allianssi ry

Suomen kiinalaisten allianssi ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien kiinalaisten välisen kanssakäymisen edistäminen, Suomessa asuvien kiinalaisten sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikeuksissa olevien jäsentensä avustaminen sekä yhteyksien pito muiden maiden vastaaviin seuroihin. Yhdistys on epäpoliittinen. The Association’s purpose is to help the promotion of exchange among Chinese people living in Finland, the adaptaion of Chinese people to the Finnish society, to […]